Single Blog Title

This is a single blog caption

KVKK HUKUKU VE KVKK DANIŞMANLIK EĞİTİMİ

İnternetin yaygın kullanımıyla birlikte kullanıcılar bilinçli yada farkına varmaksızın sanal ortamda aleyhlerine olacak düzeyde kişisel verilerini paylaşabilmektedirler. 6698 sayılı KVKK kapsamında kişisel verilerin korunması hususu, bireyin kimliğine ilişkin genel ve özel nitelikli kişisel verileri; “Kişisel Veri” kabul eden BtcTurk tarafından mevzuat çerçevesinde belli sınırlar doğrultusunda kullanılmaktadır.

Kişisel verilerin korunması hakkından 2014 yılındaki bir Anayasa Mahkemesi kararında (K:2014/74) şu şekilde bahsedilmiştir: “Kişinin insan onurunun korunmasının ve kişiliğini serbestçe geliştirebilmesi hakkının özel bir biçimi olarak, bireyin hak ve özgürlüklerini kişisel verilerin işlenmesi sırasında korumayı […]” amaçladığı böylece “kişisel verilerin ticari işletmeler için kıymetli bir varlık niteliği kazanması neticesinde, özel sektör unsurlarınca yaratılan risklerin daha yaygın ve önemli boyutlara ulaşması ve terör ve suç örgütlerinin kişisel verileri ele geçirme yönündeki faaliyetlerinin artması gibi etkenler” bağlamında kişisel verilerin geçmişe kıyasla daha çok korunması gerektiği belirtilmiştir.

“Kişisel Verilerinizin İşlenmesi” bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

KVKK Cezai Boyut

KVK Kanunu kapsamında bazı istisnai durumlar haricinde kişisel verilerin, ilgili bireyin açık şekilde onayı olmadan kullanılmayacağı; 3.kişilere ve ülke dışına aktarılamayacağı belirtilmektedir. KVKK uyarınca ilgili yükümlülüklerin dikkate alınmaması aksi halde tutum gösterilmesi durumunda cezai boyut aşağıdaki gibidir:

  • Aydınlatma sorumluluğunu gerçekleştirmeyenlere yönelik 5 bin TL’den 100 bin TL’ye kadar,
  • Veri güvenliğine ilişkin sorumluluğunu gerçekleştirmeyenlere yönelik 15 bin TL’den 1 milyon TL’ye kadar,
  • Kurul tarafından alınmış kararları uygulamayanlara yönelik 25 bin TL’den 1 milyon TL’ye kadar,
  • Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim sorumluluğuna uygun davranmayanlara yönelik 20 bin TL’den 1 milyon TL’ye kadar idari para cezası verilmektedir.

Kanuna göre kişisel verileri ihlal edenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir. Ayrıca bu veriyi ihlal yolu ile ele geçiren kişiye de 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilebilmektedir.

KVKK Danışmanlığı

Sonuç olarak KVKK danışmanlığı personeller ile müşterilerine yönelik herhangi bir kişisel veriyi elinde tutan her kurum, kuruluş ve şirketin dikkate alması gereken bir durumdur. Öte yandan KVKK eğitimi; firma sahipleri, gerçek ve tüzel kişileri temsil yetkisi olan yöneticiler, kamu kurum temsilcileri, KVKK alanında deneyimli bireyler ve avukatlar tarafından alınmalıdır. Nitekim kurumlar aktif yapıya sahip organizasyonlardır ve herhangi bir prosedür değişikliği kurumun bünyesinde kişisel veri kaçağı meydana getirebilecek özellik taşıması sebebiyle kurum örgütünde KVKK eğitimi almış bir ekibin bulunması firmanın menfaatine olacaktır.

KVKK uyum danışmanlığı nedir? KVKK hukuku kapsamı nedir? Kimler KVKK uyum danışmanlığı hizmeti almalıdır? KVKK uyum danışmanlığı? vb. kişisel verilerin korunması hususların cezai ve masraf boyutu hakkında daha fazla bilgi almak ve diğer sorularınız için büromuz alanında deneyimli Bilişim avukatlarından danışmanlık hizmeti sağlayabilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button