Single Blog Title

This is a single blog caption

Geçersiz Fesihte Çalıştırılmayan Süreler İçin Ücret İstemi Dilekçesi

NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ’NE
İSTANBUL

DAVACI                             :  Adı ve Soyadı-(TC. Kimlik No: …)-Adres

VEKİLİ                                :  Avukat Adı ve Soyadı-Adres, Cep Tel

DAVALI                             :  Adı ve Soyadı- Adres

KONU                                 :  Geçersiz fesihte çalıştırılmayan süreler için ücret istemi

AÇIKLAMALAR               :

1-Müvellik davalı iş yerinde …………. Pozisyonunda çalışmakta iken işveren tarafından haksız bir şekilde işten çıkarılmış ve mevzuatın haksız fesih olarak nitelendirdiği iş akdinin makul ve hukuka uygun bir gerekçe olmaksızın tek taraflı sona erdirilmesi durumu meydana gelmiştir. Yapılan fesih bildirimin geçersizliği dava yolu ile öne sürülmüş ve müvekkil bu davayı kazanmıştır. (Karar İlamı Ek-1)

2- Kararın kesinleşmesinden sonra müvekkil işine tekrar başlamış, …… tarihi ile ……… tarihi arasında süregelen yargılama süreci boyunca haksız bir şekilde yapılmayan ödemeleri işveren ödemeye yanaşmamıştır.

Bu sebeplerle işbu davanın açılması zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER: 1- Mahkeme İlamı 2- İş sözleşmesi 3- Maaş bordroları, 4- Tanık anlatımları ve her tür delil.

TANIKLAR:

1- Adı ve Soyadı-(TC. Kimlik No: …)-Adres, Tel:

2- Adı ve Soyadı-(TC. Kimlik No: …)-Adres, Tel:

 

HUKUKİ SEBEPLER: İş Kanunu ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda kısaca açıklanan sebeplerle davanın kabulü ile, haksız fesih sebebiyle açılan dava nedeniyle kararın kesinleşmesine kadar geçen çalışılamayan sürelere ait … TL ücretin davalıdan faiziyle birlikte tahsiline, yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalıya yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button