Single Blog Title

This is a single blog caption

Aracın Tamir Süreci Boyunca Yoksun Kalınan Kârın Tahsili Dilekçesi

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE
İSTANBUL

DAVACI                             :  Adı ve Soyadı-(T.C. Kimlik No: …)-Adres

VEKİLİ                                :  Avukat Adı ve Soyadı-Adres

DAVALI                             :  Adı ve Soyadı-Adres

KONU                                 :  …/…/… tarihinde meydana gelmiş kaza dolayısıyla ortaya çıkmış yoksun kalınan kar ve kaza tarihinden itibaren işlemiş faiz alacağına dair, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, açıklamalar ve talepten ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR               :

  • …/…/…. Tarihinde müvekkil-malik yönetimindeki ….. plakalı araç saat … sularınada hız limitlerine uymayan …… plakalı araç tarafından çarpılmıştır. Bulunduğu durum ve koşulların aksine sürüş gerçekleştiren ….. plakalı araç sahibi, 2918 Sayılı KTK’nın 52/6 maddesine göre tanzim bulmuş kaza sonrası tespit tutanağına göre ../.. kusurlu bulunmuştur…… plakalı araç sahibinin Asli kusurlu olduğu yazılı olarak tespit halindedir.
  • 2- Kaza sonrasında tutulan trafik kazası tespit tutanağına göre, davalıya ait … plakalı otobüs sürücüsü …, 2918 Sayılı KTK’nın 52/6 maddesine göre asli kusurlu sayılmıştır. Müvekkile ait araç sürücüsü kusursuz sayılmıştır. Dolayısıyla …. plakalı aracın sürücüsü 8/8 oranında kusurludur.
  • Müvekkil firmaya ait olan araç, 15 gün tamirde kalmış, hasarı, kendi kaskosundan alınmıştır. Ancak bu aracın müvekkilin mesleğini …….. olduğunu göz önünde bulundurursak …. Gün hizmeti aksamış/durmuştur. Müvekkil (firma)……………… hizmetleri veren, …………………. uzman olan Türkiye’nin nadir başarı ölçeğine münasip meslek erbabı (yahut firma)’dır. Müvekkil (firma)’in bu ahvalde yoksun kaldığı kazanç-kar söz konusu olup hakkaniyet gereği işbu alacak davasını açmak bizler için elzem hale gelmiştir.

HUKUKİ SEBEPLER: K.T.K. ve sair yasal mevzuat,

DELİLLER: 1- Trafik kazası tespit tutanağı, 2- Tanık anlatımları, 3- Bilirkişi incelemesi ve sair yasal deliller.

TANIKLAR:

1- Adı ve Soyadı-(T.C. Kimlik No: …)-Adres

2- Adı ve Soyadı-(T.C. Kimlik No: …)-Adres

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle fazlaya dair haklarımız saklı kalmak şimdilik …TL ve kaza tarihinden itibaren işleyecek faiz alacağının davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıdan alınmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/….

Davacı Vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button