Sakatlık-Maluliyet Davaları

Daimi (Sürekli) İş Gücü Kaybı Davaları

İş gücü kaybı davalarında öncelik olarak maluliyetin sürekli veya geçici olma hali saptanır. Daimi olarak iş gücü kaybı saptanan davacının; ne düzeyde kayıp yaşadığı, bakıcı gerekme durumu, davalının kusurlu olma ihtimali, davalının fiiliyle zarar arasında illiyet bağının belirlenmesi gerekir.

Daimi iş gücü kaybı davasında ispat

Adli Tıp Kurumu Kanunu 16.maddesine göre adli tıp kurumundan; sürekli iş gücü kaybı zararının varlığı, zarar oranın tespitinin yer aldığı rapor alınmalıdır. Maluliyet belirleme oranında, sağlık işlemleri tüzüğündeki sakatlık oranları dikkate alınır.

Daimi iş gücü kaybı davası kapsamı

 • Öncelik olarak tazminatı belirleme için kusur durumu tespit edilir.
 • Daimi iş gücü kaybında zararın tespiti için kayıp oranı adli tıp kurumu-sağlık işlemleri tüzüğüne göre belirlenir.
 • Daimi iş gücü kaybı zararından indirilecek SGK rücu ettiği ödemeler SGK’dan sorulur.
 • Davacının yaşı ve bakiye ömrü araştırılır.
 • Davacının geliri, olay tarihi ile hesap tarihi arasındaki emsal ücretleri kapsayacak şekilde araştırılır.
 • Sürekli iş gücü kaybıyla birlikte bakıcı ücretinin de talebi halinde bu durumun gerekliliğine ilişkin sağlık raporu ve varsa asgari ücretten raporlama yapılıp bunun yarısı kadar tazminata hükmedilir.

The Problem With (Lack of) Talent - CMI

Sıklıkla karşılaşılan hatalar

 • Malul davacının gelirinin usulüne uygun şekilde araştırılmaması: Birden fazla miktarın varlığında bilirkişiye hesaplama yapılacak olanının talimatının verilmemesi halidir.
 • Maluliyet oranın adli tıp kurumu yerine hastane benzeri uygun olmayan kuruluşlardan sorgulanarak, hesaplamanın buna göre yapılması.
 • Bilirkişiye gönderilecek evrakların, nüfus kaydı benzeri belgelerin eksikliğinde gönderilmesi.
 • Hesap bilirkişi raporları arasındaki çelişkilerin çözümlenmemesi.
 • Sigorta ödemelerinin güncelleme yapılmadan sağlanması
 • Gerekçedeki yetersizlikler veya eksiklikler sebebiyle bozma kararı.

Bu konuda daha fazla bilgi ve destek almak için büromuzun alanında deneyimli avukatlarından danışmanlık hizmeti sağlayabilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button