Kentsel Dönüşümde Binayı Kendi Yapmak İsteyenlere Destek

Kentsel Dönüşümde Binayı Kendi Yapanlar

Devlet ile anlaşan riskli yapı malikleri, kiracı veya sınırlı ayni hak sahipleri, iş yeri sahipleri ya da 1 yıldan fazla iş yerinde kiracı olanlara destekler sağlanır. 6306 sayılı Kanunun 6.maddesine göre bu kişilere kredi, arsa veya konut sertifikası hükme bağlı olarak verilmektedir.

Kredi desteği

Kredi Yönetmeliğinin 12. maddesi uyarınca anlaşma ile tahliye edilen, yıktırılan veya kamulaştırılan riskli yapıların maliklerine ya da söz konusu yapılarda kiracı ya da sınırlı ayni hak sahibi olarak en az bir yıldır ikamet eden ya da iş yeri bulunan kişilere, konutunu ve iş yerini kendi imkanları ile yapmak isteyenlere, Bakanlıkça dönüşüm
projeleri özel hesabından karşılanmak üzere kredi verilebileceği belirtmiştir.

2014 Goals in Urban Transformation | INTERFIKS BLOG

Ödeme koşulları

Konutunu veya iş yerini kendi imkanları ile yaptırmak isteyenlere verilmek üzere onaylanan kredi sonucunda,
kredi tutarının yüzde 25’i peşin olarak ödenecektir. Geri kalan kısmının ödemesi de inşaatın ilerleme oranı dikkate alınarak üç eşit taksit halinde kredi kullanan hak sahibinin hesabına aktarılacaktır. Kullanılan kredinin geri ödemesi inşaatın bittiği tarihten sonra başlayacaktır.

Denetim

Bakanlığın kredi kullananları denetleme yetkisi mevcuttur. Bir diğer anlatım ile Bakanlık kredinin amacına uygun kullanıp kullanılmadığını denetleyebilecektir.

Kredinin devri

Kredi borcunun devredilmesi de mümkündür. Ancak, Kredi Yönetmeliğinin 16. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, kredi borcunun devredilebilmesi için, kredi kullanılarak edinilen konutun, kredi kullanan ile aynı şartları haiz başka biri tarafından devralınması veya satın alınması gerekir. Aksi takdirde borç, Bakanlıkça usulüne ve sözleşme hükümlerine göre muaccel hale getirilerek tahsil edilir.

Bu konuda daha fazla bilgi ve destek almak için büromuzun alanında deneyimli avukatlarından danışmanlık hizmeti sağlayabilirsiniz

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button