Toplu İş Uyuşmazlık Hukuku Davaları

Toplu İş Uyuşmazlıkları

Toplu iş uyuşmazlık davaları, işveren sendikası ya da işveren ile işçi sendikası arasındaki uyuşmazlıkları içerir. Bu tür durumların varlığı için söz konusu işçi sendikasının toplu sözleşme yapma ehliyetinin ve yetkisinin bulunması gerekir.

Karşılaşılan toplu iş hukuku uyuşmazlık davaları aşağıdaki gibi sıralanabilir;

  • İş kolu tespitine itiraz davaları
  • Yetki tespitine itiraz davaları
  • Toplu iş sözleşmesi yorum davaları
  • Genel kurul iptal davaları
  • Aidat alacağı davaları
  • Sendikal etkinliklerin durdurulması davaları

Labour Disputes - Prevention and Settlements | Human Resource Management  Notes

İş kolu tespitine itiraz davası

Yalnızca bilirkişi raporuyla sınırlı kalmayan bu tür davalarda, uyuşmazlığın niteliği, tarafların savunma ve itirazları temelinde denetim ile tarafların itirazına ilişkin ek rapor düzenlenebilmektedir. Ayrıca birden fazla iş yerinden bahsedilmesi halinde, gerçekleştirilen araştırmayla fiilen yürütülen iş kolu net olarak belirlenir.

Yetki tespitine itiraz davası

İşletme ve iş koluna dair uyuşmazlıklar çözülür. İşletme ve iş yeri kavramları net şekilde belirlenir.

Toplu iş sözleşmesi yorum davası

Toplu iş sözleşmesine ilişkin evrak ve protokoller dosya kapsamında bir araya getirilir.

Genel kurul iptal davası

Toplu iş sözleşmesi metni, bütün belgelerle bir arada toplanır.

Aidat alacağı davası

Sendikanın işveren aidat alacaklarının konu olduğu davalardır. Alacakların miktarı, ait oldukları dönem, banka hesap numaraları liste halinde gönderilir. Bu durumların tebliği, temerrüt hususunun tespiti açısından önemlidir.

Sendikal faaliyetlerin durdurulması davası

Sendikalar Kanununun 6.maddesine göre;

  • İlgili tüm belgelerin sunulması
  • Hakim tarafından ilgili belgelerin mevcut usullere uygunluğunun belirlenmesi
  • Kurucuların mal bildirimleri getirilerek kullanıma açılması ve mahkemece değerlendirilmesi gerekir.

Bu konuda daha fazla bilgi ve destek almak için büromuzun alanında deneyimli avukatlarından danışmanlık hizmeti sağlayabilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button