Sigortalılık Başlangıç Tarihinin Tespit Edilmesi

Sigortalılık Başlangıç Tarihi Tespiti

Sigortalılık, 5510 sayılı Kanuna göre, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları açısından 18 yaşın bitiminden itibaren başlar. 18 yaş öncesi sigortalının çalışmaya başlaması halinde, bu prim ödeme süreleri sigortalılık sürelerine değil, yalnızca prim ödeme gün sayısına eklenir. Ancak 506 sayılı Kanuna göre, 01.04.1981 tarihi öncesinde sigortalı tescil edilenlerin 18 yaşından önce sigortalılıkları  kabul edildiğinden; bu tarih öncesi için tespit edinen sigortalılık süreleri hem sigorta hem de prim gün sayısına eklenir.

What Is an Insurance Policy Period?

Sigortalılık süresinin tespitinde dikkat edilenler

  • Hizmet süresinin tarih aralığı infaza uygun şekilde gün, ay, yıl olarak açıkça yazılır.
  • Sigorta priminde söz konusu kazanç hükümde açıkça belirtilir.
  • Davanın kısmen kabul edilmesi halinde yargılama gideri oranlanır.
  • Temyiz süresi, kararın ilgilinin gıyabında açıklanmış olması durumunda, tebliğ tarihinden itibaren 8 gündür.

Hak düşürücü süre

Hak düşürücü süre, kavram olarak bazı hakların kanunen belirlenmiş süreler içerisinde kullanılmaması halinde hakkın sona ermesi durumunu ifade eder. Burada bahsedilen hak düşürücü süreler ise, sigortalılık tarihi ve haklarına ilişkindir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 86.maddesine göre, “…çalıştıklarını hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak 5 yıl içerisinde mahkemeye başvurarak alacakları ilam ile ispatlayabilirlerse…” ifadesi bulunduğundan, sigortalılar çalıştıkları yılın sonundan itibaren 5 yıl geçmiş ise bildirimsiz geçen çalışmalarının tespiti için dava açamazlar. Başka bir ifadeyle çalıştığı yılın sonundan itibaren 5 yıl içerisinde başvuran sigortalının bildirimsiz geçen çalışmaları için dava hakkı bulunmaktadır. Bu kanunda geçen diğer hak düşürücü süre koşulları ise aşağıdaki gibidir;

  • Hak düşürücü sürelerin kesilmesi veya durması söz konusu değildir.
  • İşçi alacaklarının tahsili için işverene açılan davalar, hak düşürücü süreye engel değildir.
  • Hizmet sözleşmesi askıda olan bireylerin hak düşürücü süreleri, dönüşteki ayrılış tarihine göre belirlenir.
  • İşten ayrılan bireyin tekrardan aynı iş yerinde çalışmaya başlamasına rağmen önceki çalışma süresi için hak düşürücü sürenin işlemesi devam eder.
  • Sigortalının aynı işverene ait farklı lokasyonlardaki iş yerlerinde ayrı tarihlerde çalışması halinde ara vermemek kaydıyla hak düşürücü süre, son iş yerinden ayrıldığı yılın sonundan itibaren işlemeye başlar.

Bu konuda daha fazla bilgi ve destek almak için büromuzun alanında deneyimli avukatlarından danışmanlık hizmeti sağlayabilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button