Seyahat Sigortası Kapsamında Sağlık Sigortası

Seyahat Sağlık Sigortası

Sigorta sözleşmeleri, Türk Ticaret Kanununa göre sigortacının prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, ortaya çıkması durumunda bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin yaşam süreleri nedeniyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar karşısında bir para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı yükümlendiği sözleşmedir.

Seyahat sigortası sözleşmeleri, seyahate dair meydana gelebilecek finansal kayıpları tamamıyla karşılamalı ya da zararı elimine edebilecek teminatları kapsamalıdır. Seyahat sigorta sözleşmelerinin alt türü olarak nitelendirilebilecek seyahat sağlık sigortaları ise, seyahat edenleri seyahatleri esnasında karşılaşabilecekleri sağlık rizikolarına karşı koruyan sigorta sözleşmesidir.

1 Mart 2006 yılında yürürlüğe giren Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları’na göre; seyahat sağlık sigortası, ulaşım yollarından herhangi birisini kullanarak yurt içinde, yurt dışına veya yurt dışından ülkemize seyahat edenleri, seyahatleri esnasında karşılaşabilecekleri sağlık risklerine karşı koruyan bir özel sigorta türüdür.

Özellikle pandemi sebebiyle koşulların ve yasakların her an değiştiği bugünlerde seyahat sağlık sigortasının önemi daha çok hissedilir olmuştur. Nitekim bugün alınan bir bilet ,covid-19 testi veya ülkedeki seyahat yasaklarının değişmesiyle her an geçersiz olabilmektedir. Seyahat sağlık sigortasının önemini, yalnızca pandeminin doğurduğu koşullarla sınırlamak hatalı olacaktır. Zira sağlık durumu, her zaman seyahatler için engel teşkil edebilir. Ancak bu durumda, tüketicinin menfaatlerinin korunması önem arz eder.

Healthcare Tourism On The Rise In The Caribbean - CARICOM

Seyahat sağlık sigortasında sigortanın kapsadığı durumlar

Sigorta şirketi, seyahat sigorta sözleşmeleri kapsamında, seyahat esnasında poliçenin geçerlilik tarihleri arasında meydana gelen bir kaza veya önceden mevcut bir duruma bağlı olmayan hastalık hali sonucunda, planlanan seyahat süresi dışında meydana gelmemesi kaydıyla, Sigortalı’ya, poliçede belirtilen teminatları sağlamakla yükümlüdür. Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’nda paket tur sözleşmeleri düzenlenirken, sigortalıya;

  • Sigortalının kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masraflarını,
  • Her türlü kazadan doğan zararını ve tedavi masraflarını, poliçe limiti kadar karşılayacak şekilde sigorta ettirilebileceğini bildirmekle yükümlüdürler.

Seyahat sağlık sigortası zorunlu mudur?

Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartlarında, yasayla düzenlenen zorunlu sorumluluk sigortasına ilişkin herhangi bir hüküm yer almamakla birlikte, özel şartlarla ek teminatlar verilebileceği belirtilmektedir.

Bu sigorta türü, Türk Hukukuna göre zorunlu bir sigorta türü değildir. Ancak uygulamada seyahat sigorta sözleşmesi, yabancı ülke mevzuatında zorunlu olabilmekte hatta ülkeye girişte önkoşul olarak istenebilmektedir. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için karşı ülkenin mevzuatı gereğince seyahat sağlık sigortasının kurulması zorunlu olmaktadır.

Bu konuda daha fazla bilgi ve destek almak için büromuzun alanında deneyimli avukatlarından danışmanlık hizmeti sağlayabilirsiniz.

Yararlanılan kaynaklar;

1 Süzel C., (2018). Özel Sağlık Sigortası Sözleşmesinin Niteliği, Tarafları ve Ömür Boyu Yenileme Garantisi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 24(2).

2 Kubilay H. ve Kubilay İ. (2013).Seyahat Acentaları Sorumluluk Sigortalarında Sigortanın Kötüye Kullanılması…. TBB Dergisi, (107).

 

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button