Risk Tespit Raporuna İtiraz ve Davası

Risk Tespit Raporuna İtiraz

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’a göre yıpranmasına rağmen halen içinde kişilerin bulunduğu ve yaşadığı, sağlıklı olmayan alan ve yapılar; yenilenmeli, iyileştirilmeli ve tasfiye edilmelidir. Yine 6306 sayılı Kanun’un aynı isimli yönetmeliğine göre, riskli alan ve yapıların risk tespiti yapılacaktır. Buna karşın riskli yapı yasal temsilcileri ve maliklerin riskli olarak tespit edilmiş kararlara ilişkin itiraz hakları bulunmaktadır.

ERP EUROPE – Real Estate – Urban Transformation

Risk tespit raporuna itiraz sebepleri

  • İnşaat halinde olan, ikamet edilmeyen yapılarla metrukluk ya da başka bir nedenle statik açıdan yapı bütünlüğü bozulan yapılar riskli yapı tespitine konu değildir.
  • Riskli yapı tespitini yapan lisanslı kuruluşun kararı, gereken teknik materyal ile donanıma ya da personele sahip olmaması veya bunları sonradan yitirmesi halinde, ortadan kaldırılır.
  • Riskli olmayan yapının sağlam olduğunun ileri sürülmesidir. Bu durumda üniversite veya nitelikli diğer kişi ve kuruluşlardan özel raporlar alınarak daha hızlı sonuç alınabilir.
  • İnşaattan veya karottan alınan diğer numunelerin hatalı yer ve katlarda alınması durumudur. Bu hallerde teknik heyetin yaptığı inceleme neticesinde itiraz kabul veya red kararıyla sonuçlanır.

Risk tespit raporuna itiraz edebilecekler

Riskli yapı tespitine karşın itiraz edebilecek kişiler; riskli yapının malikleri veya kanuni temsilcileridir. Riskli yapıların aynı ve şahsi hak sahibi olan kişilerine bildiri yapılsa da, bu kişilerin risk tespit raporuna itiraz hakkı bulunmamaktadır.

İtiraz süresi

Riskli yapı tespitine karşı malikler veya kanuni temsilciler, riskli yapı tespit raporu sebebiyle tapu kütüğünde belirtmeler bölümüne kaydedilmiş olan bilgilerin kendilerine tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde riskli yapının bulunduğu yerdeki “İl Müdürlüğü”ne dilekçe ile itiraz edebilirler.

Görevli mahkeme

Risk tespit raporuna itiraz da yetkili mahkeme idare mahkemeleridir. Malikler veya kanuni temsilcileri, itiraz yolunu kullanmayıp, 6306 Sayılı Kanun’un 6. maddesine göre, risk tespitinin hak sahiplerine tebliğinden ya da öğrenilmesinden itibaren 30 gün içerisinde 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca bir iptal davası da açılabilirler.

Bu konuda daha fazla bilgi ve destek almak için büromuzun alanında deneyimli avukatlarından danışmanlık hizmeti sağlayabilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button