Nafaka Davaları

Nafaka Davası ve Türleri

Nafaka, Türk Medeni Kanunu kapsamında hükümleri düzenlenen, hukuki olarak yakınlığı olan kimselerin yapacakları destek veya katkılardır. Nafaka davaları, boşanma sebebiyle eşlerin çocuklarına ve birbirlerine karşı yardım sorumluluğunu yerine getirmesi için açılır.

4721 sayılı Medeni Kanun’a göre 4 çeşit nafaka davası söz konusudur. Bunlar;

  • Yoksulluk Nafakası
  • Tedbir Nafakası
  • İştirak Nafakası
  • Yardım Nafakası

Yoksulluk Nafakası

TMK 175.maddesine göre, boşanma sebebiyle yoksulluğa düşen eşin talep ettiği nafaka türüdür. Buradaki “yoksul” ibaresi, asgari ücret ve altındaki gelir grubunu ifade eder. Başka bir ifadeyle asgari ücret düzeyinde gelire sahip olan eşin yoksulluk nafakası talep edebilme hakkı vardır. Yoksulluk nafakası talebi için asgari ücret, engel teşkil etmez.

Yoksulluk nafakası talebinde bulunacak eşin boşanmada diğer eşten daha fazla kusura sahip olmaması gerekir. Yani kusurda eşitlik olmalı ya da daha ağır olmamalıdır. Yoksulluğun sona ermesi sebebiyle nafakanın kaldırılmasına yönelik davalar, nafakanın dava yoluyla sona ermesinde en sık karşılan dava türüdür. Bu anlamda yoksulluk nafakasının kaldırılması ve sona erdirilmesi halleri Medeni Kanunun 176/3 maddesinde ele alınmıştır. Bunlar;

  • Nafaka alan eş, tekrardan evlenmiş ise,
  • Taraflardan biri vefat etmiş ise,
  • Nafaka alacaklısı eş, evli olmadan başka biriyle fiilen evli gibi yaşıyor, haysiyetsiz yaşam sürüyor ya da yoksulluğu sona ermiş ise nafaka borçlusu tarafından dava açılması kaydıyla nafaka kararı kaldırılmaktadır.

Tedbir Nafakası

Uygulamada sık rastlanılmayan bu nafaka türü, Medeni Kanununda  188/2, 185/2, 186/3, 195, 196 ve 197. maddeleri kapsamında düzenlenmiştir. Eşler ile çocukların halen aynı çatı altında yaşadığı ve evlilik birliliğinin devam ettiği hallerde tedbir nafakası açılmaktadır.

İştirak Nafakası

Bu nafaka türü, Medeni Kanunda 327-335. maddelerin aralığında ele alınmıştır. İştirak nafakası, müşterek küçük çocuğa ait bir haktır. Hatta boşanma sürecinde çocuğun velayeti kendi olan eş, iştirak nafakasını reddetse dahi boşanma kesinleşmesi sonrasında iştirak nafakası talebinde bulunabilir. Nitekim boşanma davasındaki beyan çocuğun hakkını engelleyemez. İştirak nafakası, evlilik dışı ilişkiden doğan çocuğa bakan anne için de geçerlidir.

Yardım Nafakası

Medeni Kanunda 364, 365 ve 366. maddelerde ele alınan yardım nafakası, akrabalar arası dayanışma esasına dayanır. Pratikte en sık karşılaşılan yardım nafakası dava türü, reşit ve eğitim hayatı devam eden çocuğun anne veya babasında birine aleyhte açılan yardım nafakası dava türüdür. Açık öğretimde eğitimini devam ettiren, reşit olan eğitim hayatı olmayan, çalışamayan ve bekar kız çocukları ödeme gücü olan ebeveynlerinden yardım nafakası isteminde bulunabilir.

Bu konuda daha fazla bilgi ve destek almak için büromuzun alanında deneyimli avukatlarından danışmanlık hizmeti sağlayabilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button