Korsan Program Kullanma Suçu ve Cezası

Lisanssız Program Kullanma Suçu

Lisanssız veya korsan yazılım kullanımı suç teşkil etmektedir. Bilgisayar programlarını lisanssız olarak kullananlar, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre cezai yaptırıma tabi tutulur. Bu noktada yazılım kullanımında  lisanlı ve lisansız yazılımı tanımlamak faydalı olacaktır.

Belirli bir süreliğine veya süresiz olarak belli koşullar altında kullanım için ödeme yapılmış yazılımlar lisanslı yazılımlardır. Lisanssız yazılımlar ise, küresel ve yerel çapta telif sözleşmeleriyle telif hakları kanunlarıyla koruma altında olan yazılım ürünlerinin yetkisiz şekilde kopyalanması, yayımlanması ve ticari olarak kullanımı ve imal edilmesi koşullarını içermektedir.

What is Software Piracy? - Malware News - Malware Analysis, News and Indicators

Cezai Boyutu

Lisansız yazılım kullanımı için Türk Ceza Kanunu madde 243’teki “Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren veya orada kalmaya devam eden kimse…” yaptırıma tabi tutulma açıklamasına karşılık gelmektedir. Buna göre lisanssız yazılım kullananlar 1 yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılacaklardır.

Tazminat

Yargılama süreci ilerlerken veya süreç nihayetinde lisanssız yazılım kullanan tarafın tazminat ödeme zorunluluğu da  olabilmektedir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu madde 68’e göre, ticari faaliyetlerin yürütülmesi aşamasında korsan yazılım (lisanssız yazılım) kullanarak ticari menfaat sağlayan işletmeye karşı tazminat davası açabilmektedir. Burada Kanun lisanssız yazılım kullanan şirket aleyhinde lisans bedelinin 3 katına kadar tazminat talep edilebileceğini hükme bağlamıştır.

Uzlaşma

Lisanssız program kullananların yargılanma sürecinde davacının şikayetten vazgeçme hakkı bulunmaktadır. Ancak vazgeçme, yazılım işletmesiyle eylemi gerçekleştiren kullanıcının uzlaşmaya varmaları ile mümkün olacaktır. Böylece kullanıcıyla yazılım işletmesi arasında uzlaşma süreci yaşanacaktır. Görüşmeler nihayetinde yazılım işletmesi, kullanıcıdan zararının ve isteklerinin karşılanmasını talep edebilir. Olumlu sonuçlanan uzlaşma süreci sonucunda şikayet geri alınacaktır. Nitekim şikayetten bir kez vazgeçilmesi şikayet hakkını tamamen ortadan kaldırmaktadır.

Bu konuda daha fazla bilgi ve destek almak için büromuzun alanında deneyimli avukatlarından danışmanlık hizmeti sağlayabilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button