Kentsel Dönüşümde Gecekondu Sahiplerine Destek

Gecekondu Sahiplerine Kira Desteği

Kentsel dönüşüm sürecinde, risk taşıyan inşaları kullanan kiracı, malik ve ayni hak sahibi olmadan kullanan kişilere; 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapıyı Malik, Kiracı Veya Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olmaksızın Kullananlara Yardım Yapılmasına Dair Karar” ile kira yardımı kolaylaştırılmıştır. İlgili karar kapsamında 3.madde uyarınca hak sahibi ve gece kondu sahibi kavramlarının tanımları tek tek ele alınmıştır.

Everything you need to know about Shared Ownership | Ellis & Co

Gecekondu sahibi

2981 sayılı Kanun uyarınca; malik, kiracı ve sınırlı ayni hak sahibi olmayan ve tapu tahsis belgesi için başvuran, belgeyi alan, satış vaadi sözleşmesi ile hakkı edinenler; 4706 sayılı Kanun uyarınca yapı sahipleri hak sahibi olarak tanımlanmıştır.

Gecekondu sahipleri ise yukarıda tanımlanan, hak sahibi haricinde kalan malik, kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi de olmayanlardır.

Gecekondu sahiplerine kira yardımı

4706 sayılı Kanun ve 2981 sayılı Kanun uyarınca hak sahipleri, tapu tahsis belgesine sahibi olanlar ve gecekondu sahipleri, riskli uygulama alanında olmak şartıyla, 6306 sayılı Kanuna göre enkaz bedeli ve kira yardımını alabilmektedir.

Bakanlar Kurulunca “uygulama alanı” olarak tanımlanan sahalar, riskli alan ile riskli yapı ya da yapıların yer aldığı sahaları kapsamaktadır. Kira desteğinden yararlanmak için tahliye tarihi itibariyle en geç 1 yıl içerisinde kira desteği müracaatında bulunulması gerekir.

Kira yardımı süresi ve miktarı

Kentsel dönüşüm sürecinde gece kondu sahiplerine riskli yapılar için belirlenen aylık kira bedelinin 2 katı ya da riskli sahalardaki hak sahipleri için belirlenen vade miktarın üçte ikisini aşmamak kaydıyla ilgili kurumca belirlenen vade ve miktarda ve eğer gecekondu sahipleri 6306 sayılı Kanun madde Ek1 1.fıkra (a) bendi kapsamındaysa (Kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu yerlerde; planlama ya da altyapı hizmetleri yetersiz olan veya imar mevzuatına aykırı yapılaşma bulunan yahut yapı ya da altyapısı hasarlı olan alanlar) 36 ayı aşmamak kaydıyla ilgili kurumca belirlenecek vade ve miktarda kira desteği verilir.

Bu konuda daha fazla bilgi ve destek almak için büromuzun alanında deneyimli avukatlarından danışmanlık hizmeti sağlayabilirsiniz

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button