Ortaklığın Giderilmesi Davaları

Ortaklığın Giderilmesi Davaları

Ortaklığın giderilmesi davalarında elbirliği halindeki ve paylı mülkiyet hükümlerine tabi olan taşınır ve taşınmaz mallarla ilgili haklar ele alınır. Ortaklığın giderilmesi davalarında mal üzerindeki ortak mülkiyetin bitirilip ferdi mülkiyete geçilmeyi amaçlayan çift taraflı ve taraflar için benzeri sonuçlar doğurmaktadır.

The High Cost(s) of Buying a Home - Money Under 30

Davada tarafların teşkili

Birlikte mülkiyeti olan taşınır ve taşınmaz mallar dava konusunu oluşturmaktadır. Ortaklığın giderilmesi davalarında paylı mülkiyet veya elbirliği mülkiyeti fark etmeksizin tüm ortak ve hissedarların davada bulunması gerekmektedir. Taraf teşkiline ilişkin bu hususa mahkemece re’sen dikkat edilmesi gerekir. Hayatta olmayan paydaşların ise mirasçıları davada yer almaktadır.

Taraf teşkilinin denetiminde, taşınmazlara ilişkin tapu kayıtlarının istenerek incelenmesi, tapu sahiplerinden vefat edenler var ise bunlara ait mirasçılık belgelerinin istenerek taraf teşkilinin tam durumunu ve dava haricinde, başka paydaş ya da mirasçının varlığı kontrol edilir.

Tarafların hakları

Ortaklığın giderilmesi davalarının kazananı ve kaybedeni bulunmamaktadır. Her iki tarafta aynı haklara sahiptirler. Davadan davacının tek taraflı feragati, davanın ilerlemesine sorun oluşturmamaktadır. Yalnızca davalılar nezdinde ilerletilip sonuçlandırılabilmektedir.

Dava açma hakkı

Bu tür davalarda davayı açma hakkı, ortak olunan mülkiyete konu taşınır ve taşınmazların ortaklarına tanınmaktadır. Birlikte mülkiyete konu ortaklıkta, belli pay oranında ortaklığın giderilmesi söz konusu değildir. Yalnızca malın tamamı davanın konusu olabilmektedir. Bu tür davaların nihayetinde davaya konu olan mallar taksime ya da satış kaydıyla ortaklığın giderilmesine karar verilmektedir.

Birden fazla taşınmazın davaya konu olması

Davaya konu birden fazla taşınmaz söz konuşu ise, aynen taksimin her bir taşınmaz mal için tek tek incelenmesi gerekmektedir. Tarafların ittifakı olmadan dava konusu edilen birden fazla parselin birleştirilip tek bir parsel haline getirilmesi ve birleştirilen bu parsel üzerinden aynen taksime karar verilemez.

Satışa karar verilmesi

Satış kararı verilmesi durumunda, satış sonunda elde edilecek paranın taraflara payları oranında paylaştırılmasına karar verilmelidir. Elbirliği mülkiyetine konu taşınır ve taşınmazlarda ise satıştan elde edilecek para, mirasçılık belgesindeki paylar baz alınarak dağıtılır.

Bu konuda daha fazla bilgi ve destek almak için büromuzun alanında deneyimli avukatlarından danışmanlık hizmeti sağlayabilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button