Mala Zarar Verme- Binaya Zarar Verme Suçu Cezası

Binaya Zarar Verme Suçu

Damage - Crime Stoppers Western Australia

Başkalarının malına zarar verme suçu, Türk Ceza Kanunun 151.maddesi kapsamında ele alınmaktadır. Buna göre, başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkmak, tahrip etmek, bozmak, yok etmek, kullanılmaz hale getirmek, kirletmek, işe yaramayacak hale getirmek, değerinin azalmasına sebep olma benzeri davranışlar “mala zarar verme” suçu kapsamında cezalandırılmaktadır. Binaya verilen zararlarda bu suçlar arasında yer almaktadır.

Binaya zarar verme suçu kapsamı

Binaya zarar verme suçu ele alınırken bu süreçte karşılaşılabilecek olası adımlara ilişkin detaylar aşağıdaki şekilde sıralanabilir;

  • Zarar gören davacının bina sahibi olup olmadığı tapu ile ispatlanmalıdır. Bu davada bahsedilen zarar davacının sebep olduğu zarardır. Davalının binasından kaynaklanan zararın tazmini istenmesi halinde ise tapudan bina maliki araştırılmaktadır. Zararın olup olmadığı ise; tespit, tanık, bilirkişi, keşif benzeri kanıtlarla tespit edilmelidir.
  • Binaya verilen zararlarda zarar giderilebilecek türden ise ( boya dökülmesi, kısmen yıkılma vb. ) bunun tamiri için malzeme ve işçilik giderleri belirlenmektedir. Bu tamir esnasında başka binada davacının oturması gerekmesi halinde tamir süresince vereceği kira bedeli talep edilebilmektedir. Zarar gören binada kiracının oturması durumunda ise binanın tamiri için geçen süredeki kira kaybı zararı talep edilebilir.
  • Binanın tamamen yok olması halinde yenisinin yapım bedeli hesaplanmaktadır. Binanın yenisi yapılıncaya dek geçen süredeki kira kaybı ya da başka yerde oturma sebebiyle zararların talep edilmesi halinde bu zararlar da hüküm altına alınmaktadır.

Binaya zarar verme suçunun cezası

TCK 151.madde de mala zarar verme suçu ele alınırken; taşınmaz bahsi ile binaya zarar verme suçu da düzenlenmiştir. Buna göre; başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hale getiren veya kirleten kişi, mağdurun şikayeti üzerine, 4 aydan 3 yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılmaktadır.

Binaya zarar verme suçunda şikayet süresi

Ceza Kanunun 151. maddesi kapsamında ele alınan binaya zarar verme suçu, şikayete tabi suçlardandır. Bu bağlamda suçun mağdurunun şikayet hakkını, faili ve fiili öğrenmesinden itibaren 6 ay içinde kullanması gerekmektedir.

Tüm detaylara ve aklınızda bulunan sorulara cevap bulmak için Av. Ferhat Kule ile görüşebilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button