Single Blog Title

This is a single blog caption

Sigorta Avukatının Görevi Nedir?

Sigorta, hayatımızın her alanında can ve mal varlığımızın güvenliğini sağlamak ve zarara uğradıklarında maddi olarak zararın karşılanmasına yönelik hukuki haklarımız olmasında yasal güvence sağlamaktadır. Sigorta avukatı, hukuki alanda, hayat, emeklilik ve mal varlığı sigortalarının sözleşmelerini hazırlar, cayma ve fesih etme haklarına yönelik müvekkillerini bilgilendirir.

  • Avukat sigorta sözleşmesinin hazırlanmasını sağlayacaktır.
  • Sözleşme fesihler, cayma hakkı ve iflası işlemlerine yönelik düzenlemeler yapar.
  • Tüketici mahkemesine dayalı yasal düzenlemeler kapsamında müvekkilini bilgilendirir.
  • Hayat sigortası, tehlike ve rizikonun meydana gelmesi durumlarında sigortacının veya sigorta sahibinin haklarını bildirme ve mahkeme düzenlemelerine göre işlem yapma görevine sahiptir.
  • Tüketicinin sigorta tazminatı hakkında bilgi almasında yükümlüdür.
  • Hak ve menfaatlerine yönelik hukuki ve yasal düzenlemelere başvurur.

Sigorta Avukatı

Maddi hasarlı kazalar, trafik kazaları, sağlık, emeklilik, hayat sigortası sözleşmeleriyle de bağlantılı olarak hizmet vermekte olan sigorta avukatı, tehlike veya rizikonun meydana gelmesi durumunda devreye girmektedir. Tazminat ve sigorta bedelinin karşılanması, sigorta hukuku ihtilaflarına yönelik hukuki destek sağlaması için alanına yönelik işlemlerle müvekkillerini yönlendirecektir.

Sigorta Avukatına Hangi Durumlarda Gidilebilir?

Sigorta avukatı, ticaret hukuku, sağlık, yaşam, ekonomi ve TCK yasal düzenlemeleri kapsamında bilir kişidir. Sigortacılık kanunlarını bilen kişi olarak, özellikle sigorta sözleşmesinin hazırlanması, fesih edilmesi veya cayma hakkının kullanılması durumlarında başvuru yapılabilir.

Emeklilik sigortası, sağlık sigortası, iş ve çalışma alanına yönelik sigorta işlemler için de avukatla görüşerek düzenlemelerin yapılmasını sağlayabilirsiniz. Kaza sigortaları, trafik, ev, iş yeri sigorta düzenlemeleri için de dava açılacak durumlarda tüketici mahkemesine gitmeden önce detaylı bilgi alabilirsiniz.

Sigorta Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır?

Sigorta sözleşmesi, avukat tarafından sigortacılık hukuk alanına tekabül edecek yasal düzenlemeler bilinerek hazırlanmalıdır. Tazminat hakkı, fesih ve cayma haklarına dayalı maddelerin hazırlanması ve sigortanın hangi alanda kullanılacağının da belirtilmesi önemlidir.

Sigorta bedeli, tahsil edilecek tutar, zarar görme durumu ve sigorta bedelleri de ticari, ekonomik ve sigortacılık alanlarına yansıyacak şekilde hazırlanır. Fesih, kısmi fesih ve cayma işlemlerini de kapsayacak şekilde, emeklilik, sağlık, hayat sigortası, kasko ve havacılık sözleşmelerinin de hazırlanması için profesyonel destek alınmalıdır.

İletişim İçin Av. Ferhat Kuleye Ulaşabilirsiniz;İletişim

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button