Mal Varlığına Karşı Suçlar

MALA ZARAR VERME SUÇU

Türk Ceza Kanunu kapsamında ele alınan mala zarar verme suçları, başkasına ait mala zarar verilmesi, tahrip edilmesi veya kirletilmesi suçlarını içerir. Mala zarar verme suçu şikayete tabidir. Fakat şikayet için belli bir süre fiilin ve failin öğrenildiği tarihten itibaren 6 aydır. Bu süre içerisinde şikayete başvurulmaması halinde şikayet hakkından feragat edilmiş olunur.

TCK’nın 151. ve 153..maddeleri arasında incelenen mala zarar verme suçunun hırsızlık suçu kapsamında işlenmesi halinde ise, bu suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi için şikâyet aranmamaktadır..

Mala Zarar Verme Suçu Nitelikleri

  • Fiilde genel kasıt olmaktadır
  • Suçla korunan hukuki değer mülkiyet hakkıdır.
  • Suçun konusunu taşınır ve taşınmaz mallar oluşturur.
  • Taşınır ve taşınmazlar başkasına ait olmaktadır.

Mala Zarar Verme Suçunun Ceza Boyutu

TCK 151.maddeye göre, başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hale getiren veya kirleten, haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldüren, işe yaramayacak hale getiren veya değerinin azalmasına neden olan kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, 4 aydan 3 yıla kadar hapis veya adlî para cezası bulunmaktadır.

Mala Zarar Verme Suçunun Ağırlaştırıcı Sebepleri

TCK 152.maddesine göre, mala zarar verme suçu yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olmak suretiyle, radyasyona maruz bırakarak, nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanarak, işlenmesi halinde, verilecek ceza iki katına kadar artırılmaktadır.

Mala Zarar Verme Suçunun Maddi Kapsamı

  • Kaybedilmiş mallara yönelik olarak bu suçun işlenmesi mümkündür. Malın zilyetliği sahibinde olmasa dahi mülkiyeti ona aittir.
  • Sahipsiz ya da faile ait mallar, bu suça konu olamaz. Fakat faile ait bir malda, üçüncü kişilerin yararlanma hakları söz konusuysa bu suç kapsamındadır.
  • İnsan vücudu bu suçun maddi konusunu oluşturmaz. Ancak bilimsel maksatlı ve müzelerde kullanılanlar bu kapsamdadır.
  • Ekonomik değeri olmamakla birlikte manevi değeri olan şeyler bu suça konu teşkil edebilir
  • Para ve kambiyo senetleri benzeri kıymetli evrakların tahribatı da bu suçun maddi konusunu oluşturmaktadır.

Bu konuda daha fazla bilgi almak için büromuzun alanında deneyimli ceza avukatlarından danışmanlık hizmeti sağlayabilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button