Sigorta Tahkim Komisyonu Nedir?

Sigortayla Uyuşmazlık Halinde Ne Yapmam Gerekir?

Sigortayla uyuşmazlık halinde başvurulan Sigorta Tahkim Komisyonu, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesi ile bağlı olan kişi ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözülmesi amacıyla faaliyet gösteren, ihtilafın kısa ve ekonomik yoldan hemen sonuca ulaştırmak için hizmet veren kurumlardır.

Komisyona Başvuru Usulü ve İşleyişi

Komisyona başvuru yapabilmek için daha önce mahkeme veya tüketici hakem heyeti gibi uyuşmazlığı çözmek için bir başvuru yapmamış olmak gerekmektedir. Çünkü bu sefer ayın anda aynı konuda paralel olarak iki yargılama iki sonuca sebebiyet verebiliriz. Bir diğer şart olarak daha önce sigorta kurumuna başvurmuş olmak gerekmektedir. Çünkü yargılamanın amacı ihtilafı çözmüş olmaktır. Ortada önce bir ihtilafın olması daha sonra çözüme gitmemiz gerekmektedir. Sigorta kurumuna yapılan başvuru sonrası 15 gün için red cevabı veya hiçbir cevap alınmazsa mahkeme veya tahkim yoluna gitme hakkı sigorta ettiren kişi için doğmaktadır.

40.000 TL’ye kadar olan hakem kararları için temyiz yolu yoktur. 40.000 TL ve üstü uyuşmazlıklar için çıkan hakem kararlarına temyiz yolu açıktır. Eğer hakemler görevlerinin dışında karar verir veya usulden cayarak karar verirse bu kararlara her halükarda temyiz yolu açıktır.

Komisyon yapısı gereği kişilerin uzman yardımı gerekmeksizin kolay başvuru usulü ile ihtilafa bağlı kişilerin başvuruşu için hizmet vermektedir. Ancak bu kolaylık kişiyi yanıltmamalıdır, yine de yargılamanın adil ve düzenli işleyebilmesi için kişilerin mağduriyet yaşamamaları için gerekli delilleri tam ve eksiksiz olarak hakem huzurunda sunmalıdır.

Komisyona Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 1. Komisyon sayfasından temin edilen ıslak imzalı başvuru formu
 2. Kimlik fotokopisi
 3. Başvuru ücreti makbuzu
 4. Sigorta kuruluşundan hiçbir cevap alınmadığına veya red cevabı alındığına dair belge
 5. Alınan cevabın neden talebi karşılamadığına ve komisyondan ne talep edildiğine dair belge
 6. Diğer deliller

Komisyon Kararına İtiraz

5.000 TL ve üstü uyuşmazlıklar için Komisyon kararının tebliğinden itibaren 10 gün içinde Komisyona itiraz edilebilir. İtiraz sonucu eski kararın tekrar onanması halinde çıkan kararlar kesindir. Komisyona usulünde yapılmayan itirazlar usulen kabul edilmez ve başvuran tarafına itiraz için yatırılan itiraz ücretinin %90’ı iade edilir.

Sigorta Şirketinin Rücu Hakkı

Kural olarak sigorta şirketi araç değer kaybını tazmin ettikten sonra kendi sigortalısına rücu edemez. Ancak istisnai olarak sigortacı kendi sigortalısına rücu ettiği uygulamalar mevcuttur.

 1. Sigorta ettirenin kastı var ise,
 2. Zarar verenin sürücüsü ehliyetsiz ise,
 3. Sürücü alkol ve uyuşturucu etkisi altında ise,
 4. Araç mevzuata aykırı olarak trafikte ise,
 5. Zarar veren sigorta tebliğine aykırı davranırsa,
 6. Araç çalınmış veya gasp edilmiş ise,

Sigorta şirketi sigorta ettirene rücu edebilecektir. Ancak gasp gibi sigorta ettireninin kusurunun tartışılması gereken durumlarda kişiyi korumayan uygulamalarda dava konusu teşkil edebilir.

Bu konuda daha fazla bilgi almak için büromuzun alanında deneyimli avukatlarından danışmanlık hizmeti sağlayabilirsiniz.

 

Stj. Av. Hamdi Berk Can

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button