Mal ve Hizmet Satımından Kaçınma Suçu

Mal ve Hizmet Satımından Kaçınma

The story of one of Cardiff's oldest bakeries - Wales Online

Belli bir mal veya hizmeti satmaktan kasti olarak kaçınmak suretiyle kamu için acil bir ihtiyacın ortaya çıkması halinde mal ve hizmetten kaçınma suçu meydana gelmektedir. Mal ve hizmeti satmaktan kaçınma suç olarak kabul edilirken; ekonomi, sanayi ve ticaret ortamlarının dürüstlük kuralları temelinde sürdürülmesi ve kamu güvenin korunması sağlanmaktadır.

Mal ve hizmeti satmaktan kaçınma suçunun kapsamı

Mal ve hizmetten kaçınma suçu;

  • Şikayete tabi suçlardan değildir. Başka bir ifadeyle bu suçun ihbarına ilişkin herhangi bir şikayet süresi aşımı benzeri durum söz konusu değildir.
  • Mal ve hizmetten kaçınma suçundan kişinin cezalandırılabilmesi için, kamu zararına ve aciliyetine hitap eden koşullardan bahsedilmesi gerekir.
  • Mal ve hizmetten kaçınma suçu, kasti olarak işlendiğinde ortaya çıkmaktadır.

Mal ve hizmeti satmaktan kaçınma suçunun cezası

Türk Ceza Kanununun 240.maddesi kapsamında mal veya hizmeti satmaktan kaçınan kişilerin cezalarına ilişkin hususlar ele alınmıştır. Buna göre, belli bir mal veya hizmeti satmaktan kaçınarak kamu için acil bir ihtiyacın ortaya çıkmasına neden olan kişi, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Mal ve hizmeti satmaktan kaçınma suçunda yetkili mahkeme

Asliye ceza mahkemesi, mal veya hizmet satmaktan kaçınma suçuyla alakalı kişileri yargılamada yetkili mahkemedir.

Mal ve hizmeti satmaktan kaçınma suçunda zamanaşımı

Mal ve hizmet satımından kaçınma suçunun davasında hak düşürücü süre, 8 yıldır.

Tüm detaylara ve aklınızda bulunan sorulara cevap bulmak için Av. Ferhat Kule ile görüşebilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button