Single Blog Title

This is a single blog caption
hakaret suçu 2019

HAKARET SUÇU

Türk hukuk sisteminde hakaret suçu, bireyin onur, şeref ve saygınlığını koruma amacı güden önemli bir düzenlemedir. Bu suç, Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesinde düzenlenmiş olup, hakaret suçu işleyen kişi belirli yaptırımlara tabi tutulmaktadır. Hakaret davası, bir kişinin onur, şeref veya saygınlığına saldırı niteliğindeki söz veya davranışlar nedeniyle açılan bir dava türüdür.

Hakaret Suçunun Tanımı

Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesine göre, “bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırı” niteliği taşıyan fiiller hakaret suçu kapsamında değerlendirilmektedir. Hakaret suçu, hem yazılı hem de sözlü olarak işlenebilir ve bu suçun gerçekleşmesi için mağdurun onurunun zedelenmiş olması yeterlidir. Hakaret suçunun unsurları arasında failin kastı, mağdurun belirli olması ve suçun gerçekleştirildiği yer ile zaman önemlidir.

Hakaret Davasının Açılması

Hakaret suçu nedeniyle açılan davalar, mağdurun şikayeti üzerine başlatılır. Şikayet süresi, mağdurun suçu ve faili öğrendiği tarihten itibaren altı aydır. Bu süre içerisinde şikayetçi olunmaması durumunda dava hakkı düşer. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma sonucunda, Cumhuriyet Savcısı tarafından iddianame düzenlenir ve dava açılır.

Mahkeme Süreci ve Yargılama

Hakaret davası, Asliye Ceza Mahkemelerinde görülür. Mahkeme sürecinde, tarafların beyanları, tanık ifadeleri ve varsa deliller incelenir. Davada, hakaretin niteliği, mağdurun durumu, failin geçmişi ve suçun işlendiği ortam gibi unsurlar göz önünde bulundurulur. Yargılama sonucunda, mahkeme hakaret suçunun işlendiğine kanaat getirirse, fail hakkında ceza verir.

Hakaret Suçunun Cezası

Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesi uyarınca, hakaret suçunu işleyen kişi üç aydan iki yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası ile cezalandırılır. Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda bir oranında artırılır. Ayrıca, hakaretin kamu görevlisine görevinden dolayı yapılması, dini, siyasi, sosyal veya askeri bir kimliği nedeniyle yapılması gibi durumlarda ceza daha da ağırlaştırılabilir.

Hakaret Davasının Sonuçları

Hakaret davasının sonuçları, hem ceza hukuku hem de medeni hukuk açısından çeşitli sonuçlar doğurur. Ceza hukuku açısından, hakaret suçunu işleyen kişi hakkında mahkeme tarafından verilen ceza, mağdurun onurunun korunması açısından önemlidir. Ceza, toplumda bireylerin onur ve saygınlığının korunması adına caydırıcı bir rol oynar.

Medeni hukuk açısından ise, hakaret mağduru, manevi tazminat talebinde bulunabilir. Manevi tazminat, mağdurun yaşadığı ruhsal zararların giderilmesi amacıyla talep edilir ve bu tazminat miktarı mahkeme tarafından belirlenir. Manevi tazminat, mağdurun itibarının zedelenmesi nedeniyle yaşadığı acı ve ızdırabın bir nebze olsun hafifletilmesini amaçlar.

Günlük Hayattan Hakaret Davası Örneği

Olayın Özeti

Ali ve Veli, aynı mahallede oturan iki komşudur. Aralarındaki ilişkiler başlangıçta iyidir; ancak zamanla bazı anlaşmazlıklar ve gerginlikler yaşanmaya başlar. Bir gün, Ali’nin köpeği Veli’nin bahçesine girer ve çiçeklerine zarar verir. Bu duruma sinirlenen Veli, Ali’ye hakaret etmeye başlar. Veli, Ali’ye “sen beceriksizsin, hayvanına bile sahip çıkamıyorsun, aptal” gibi ağır sözler sarf eder. Bu olay mahalledeki diğer komşuların da duyacağı şekilde alenen gerçekleşir.

Hukuki Süreç

Ali, Veli’nin kendisine karşı işlediği hakaret suçu nedeniyle yasal yollara başvurmaya karar verir ve hemen karakola giderek şikayetçi olur. Ali, olayı gören diğer komşularını tanık olarak gösterir ve yaşananların mahalledeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildiğini belirtir.

Soruşturma ve Dava

Ali’nin şikayeti üzerine Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatılır. Soruşturma sırasında, olay anında orada bulunan komşuların ifadeleri alınır ve güvenlik kamerası kayıtları incelenir. Soruşturma sonucunda, Veli hakkında hakaret suçundan iddianame düzenlenir ve dava açılır. Dava, Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlar.

Yargılama Süreci

Yargılama sürecinde, mahkeme Ali’nin ve Veli’nin beyanlarını dinler. Komşuların tanıklıkları ve güvenlik kamerası kayıtları da delil olarak sunulur. Tanık ifadeleri ve kamera kayıtları, Veli’nin Ali’ye hakaret ettiğini açıkça ortaya koyar. Mahkeme, olayın alenen işlenmiş bir hakaret suçu olduğuna kanaat getirir.

Karar ve Sonuç

Yargılama sonucunda, mahkeme Veli’nin hakaret suçunu işlediğine hükmeder. Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesi uyarınca, Veli’ye üç ay hapis cezası ve adli para cezası verilir. Ancak, mahkeme Veli’nin geçmişte herhangi bir sabıka kaydının olmaması ve olay sonrasında Ali’den özür dilemiş olması gibi hafifletici sebepleri göz önünde bulundurarak hapis cezasını erteler ve sadece adli para cezası uygulanmasına karar verir.

Ayrıca, Ali bu dava sürecinde manevi tazminat talebinde de bulunur. Mahkeme, Veli’nin Ali’ye manevi tazminat ödemesine karar verir. Bu tazminat, Ali’nin yaşadığı manevi zararın bir nebze olsun giderilmesi amacı taşır.

Sonuç

Bu örnek olay, hakaret suçlarının günlük hayatta nasıl ortaya çıkabileceğini ve bu tür olayların hukuki sonuçlarını göstermektedir. Hakaret davaları, bireylerin onur, şeref ve saygınlıklarını koruma amacıyla önemli bir işlev görmektedir. Bu tür davalar, toplumsal barışın ve bireylerin itibarının korunması adına caydırıcı bir rol oynar. Ali’nin durumu, hakaret suçuna maruz kalan bireylerin haklarını nasıl savunabileceklerine dair somut bir örnek teşkil etmektedir.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button