Tag

Sosyal medyada hakaret

HAKARET SUÇU

Türk hukuk sisteminde hakaret suçu, bireyin onur, şeref ve saygınlığını koruma amacı güden önemli bir düzenlemedir. Bu suç, Türk Ceza Kanunu’nun 125....
Read More
Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button