Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar

Atatürk’e Hakaret Suçu

Atatürk’e hakaret suçu, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun kapsamında düzenlenmiştir. Hakaret suçunun ele alındığı Türk Ceza Kanununun 126.maddesinde ise , “Hakaret suçunun işlenmesinde mağdurun ismi açıkça belirtilmemiş veya isnat üstü kapalı geçiştirilmiş olsa bile, eğer niteliğinde ve mağdurun şahsına yönelik bulunduğunda duraksanmayacak bir durum varsa, hem ismi belirtilmiş ve hem de hakaret açıklanmış sayılır.” ifadesine yer verilmiştir. Nitekim, hakaret suçunun varlığından bahsedilebilmesi için hakarete uğrayan kişinin isminin muhakkak söylenmiş olması gerekmemektedir.

5816 Sayılı Kanun Artık Kaldırılmalıdır - Yörünge Dergisi

Sosyal medyada Atatürk’ün hatırasına alenen işlenen hakaret suçu

Hakaret suçunun varlığı için ismin muhakkak söylenmiş olması gerekmez. Burada önemli olan hakaret edilen şahsın belirlenebilir olması yeterlidir. Hakaret, bireyin şerefi ve itibarını kötü etkileyen şekilde fiil veya durumların gerçekleşmesi şeklinde tanımlanabilir. Dolayısıyla fiilin bireyin varlığı veya yokluğu halinde meydana gelmesi bir fark oluşturmamaktadır. Bu anlamda;

  • Atatürk’ün hatırasına ilişkin düşünce ve kanaat içermeyen,
  • Direkt küçük düşüren özellikte ve Atatürk’ün onur, şeref ve saygınlığını rencide etmeyi hedefleyen

tüm paylaşımlarda Atatürk’ün hatırasına hakaret suçunun kanuni unsurlarını oluşturur.

Cezai Boyutu

5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun’a göre;

  • Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
  • Atatürk’ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk’ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye 1 yıldan 5 yıla kadar ağır hapis cezası verilir.

Zamanaşımı

Atatürk aleyhine işlenen suçlar, şikayete tabi suçlardan değildir. Dolayısıyla savcılık nezdinde resen soruşturulmaktadır. Bu anlamda bu tür suçlarda yapılacak şikayetlerde herhangi bir şikayet süresi bulunmamaktadır. Ancak şikayette bulunan birey veya kuruluşların şikayetlerinden vazgeçmesi, ceza davasının düşme sonucunu doğurmamaktadır. Yargılamalarda dava zamanaşımı süresi ise 8 yıldır.

Bu konuda daha fazla bilgi ve destek almak için büromuzun alanında deneyimli avukatlarından danışmanlık hizmeti sağlayabilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button