Açığa Atılan İmzanın Kötüye Kullanılması

Açığa İmzanın Kötüye Kullanım Suçu

Açığa atılan imzanın kötüye kullanımı, boş belgeye atılan imzanın doğurduğu koşullar olarak bilinmektedir. Açığa atılan imzanın kötüye kullanım suçu, TCK madde 209’da Kamu Güvenine Karşı Suçlar bölümü kapsamında ele alınmıştır. Buna göre, anlaşmaya uygun bir şekilde doldurulması amacıyla kendisine teslim edilen boş bir kağıdın anlaşmaya ve veriliş nedenine aykırı bir şekilde doldurulması ile meydana gelir (TCK m.209). Bu suç tipi, tarafların ilişkilerine uygun şekilde doldurmak için verilen boş kağıdın anlaşmaya aykırı olarak düzenlenmesiyle ortaya çıkmaktadır. Buradaki boş kağıt; sıradan bir boş kağıt ya da çek, bono (senet) benzeri bir kambiyo senedi de olabilmektedir.

Boş olarak imzalanmış belgenin hukuk dışı ele geçirilerek doldurulması

Açığa Atılan İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu

  • Suçun konusu kağıdın (senet/bono/çek/alelade) boş tarih kısmı, anlaşmaya aykırı biçimde maddi menfaat için geçmiş tarih yazılarak doldurulması,
  • Suçun konusu kağıdın verildiği esnada yasal anlamda geçersiz belge olması,
  • Mağdurun faile yasal olarak geçerli belge vermesi ancak evrak üzerinde failin değişiklik yapması (özel veya resmi belgede sahtecilik suçu- TCK m.209/2)
  • Suçun konusu kağıda (senet/bono/çek/alelade)mağdurun imza atarak kendi isteğiyle teslim etmesi koşulları açığa atılan imzanın kötüye kullanım suç örneklerini göstermektedir.

İspat Yükümlülüğü

Açığa atılan imzanın kötüye kullanım suçu, yazılı delil ile ispat edilmesi gerekmektedir. Ancak belli akrabalık ilişkilerinin varlığı bu suç tipinde, ispat yükümlülüğünü sağlamada geçerli olabilmektedir. Öte yandan imzanın kötüye kullanıldığını iddia eden birey, bunu yazılı kanıtla destekleyemediği durumda, sanık hakkında mahkumiyet kararı verilememektedir.

Cezai Boyut

Boş, imzalı veya kısmen imzalı kağıdı hukuka aykırı biçimde elde eden ya da elinde tutup da hukuki sonuç doğuracak şekilde dolduran birey, belgede sahtecilik hükümlerine göre 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır.

Zamanaşımı

Açığa atılan imzanın kötüye kullanım suçu, şikayete tabi bir suç tipidir. Bu suçun, dava zamanaşımı süresi ise 8 yıldır.

Bu konuda daha fazla bilgi ve destek almak için büromuzun alanında deneyimli avukatlarından danışmanlık hizmeti sağlayabilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button