Single Blog Title

This is a single blog caption

Etkin Pişmanlık

Etkin Pişmanlık: Suç Sonrası Dönüşümün Hukuki Boyutu

Etkin pişmanlık, Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) yer alan ve suç işleyen bir kişinin, işlediği suçtan dolayı pişmanlık göstermesi ve bu pişmanlığını belirli eylemlerle somutlaştırması halinde cezasının hafifletilmesi veya cezasından bağışlanması durumunu ifade eder. Bu hukuki kavram, hem suç işleyen kişiye bir ikinci şans sunar hem de toplumun güvenliğini sağlama amacını taşır.

Etkin Pişmanlığın Hukuki Temelleri

Etkin pişmanlık, ceza hukukunun temel ilkelerinden biri olan “suç ve ceza eşitliği” ilkesi ile birlikte değerlendirilmelidir. Bu ilke, suç işleyen herkesin ceza alması gerektiğini söylerken, etkin pişmanlık ise bu ilkeye bir istisna olarak kabul edilebilir. Çünkü etkin pişmanlık, suç işleyen kişinin suçtan sonraki tutumunu da göz önünde bulundurarak ceza tayininde esneklik sağlar.

TCK’nın 168. maddesi, etkin pişmanlığı düzenleyen temel maddedir. Bu maddeye göre, suç tamamlandıktan sonra kişi pişmanlık gösterebilir ve bu pişmanlık, cezada indirim veya cezanın kaldırılmasına yol açabilir. Ancak, etkin pişmanlıktan yararlanabilmek için belirli şartların gerçekleşmesi gerekir.

Etkin Pişmanlık İçin Aranan Şartlar

Etkin pişmanlık için aranan temel şartlar şunlardır:

 • Suçun tamamlanmış olması: Etkin pişmanlık, suçun tamamlandığı ancak henüz sonuçları ortadan kaldırılmamış veya suç faili yakalanmamış olduğu durumlarda söz konusu olabilir.
 • Pişmanlık: Suç işleyen kişinin, işlediği suçtan dolayı içtenlikle pişman olması gerekir. Bu pişmanlık, sadece sözle değil, somut eylemlerle de desteklenmelidir.
 • Suçun sonuçlarının giderilmesi veya suçun aydınlatılmasına katkıda bulunma: Pişman olan kişi, suçun neden olduğu zararı gidermek için çaba göstermeli veya suçun aydınlatılmasına yönelik bilgi ve belge sunmalıdır.

Etkin Pişmanlığın Sonuçları

Etkin pişmanlık halinde, mahkeme aşağıdaki sonuçlardan birini veya birkaçını bir arada uygulayabilir:

 • Ceza indirimi: Suçun ağırlığına, failin kişisel özelliklerine ve diğer koşullara göre cezada indirim yapılabilir.
 • Ceza yerine güvenlik tedbiri uygulanması: Bazı durumlarda, ceza yerine güvenlik tedbiri uygulanabilir.
 • Ceza verilmemesi: Özellikle suçun sonuçlarının tamamen giderilmesi ve mağdurun affı halinde, ceza verilmeksizin beraat kararı verilebilir.

Etkin Pişmanlığın Önemi

Etkin pişmanlık, hem birey hem de toplum açısından önemli bir kavramdır. Birey açısından, suç işleyen kişiye bir ikinci şans sunar ve toplumla yeniden bütünleşmesine yardımcı olur. Toplum açısından ise, suçun sonuçlarının giderilmesi ve suç oranlarının azaltılması gibi faydalar sağlar.

Etkin pişmanlık, ceza hukukunda önemli bir yer tutan ve suç işleyen kişilere bir dönüşüm fırsatı sunan bir kavramdır. Ancak, bu kavramın uygulanmasında dikkatli olunması ve her olayın özelliğine göre değerlendirilmesi gerekmektedir. Etkin pişmanlık, sadece ceza hukukunun değil, aynı zamanda sosyoloji, psikoloji gibi farklı disiplinlerin de ilgilendiği karmaşık bir konudur.Günlük hayatdan örnek vererek bu konuyu daha iyi anlamak ve açıklamak için bi kaç örnek vermek gerekirsek;

Hırsızlık Suçunda Etkin Pişmanlık

 • Senaryo: Bir kişi, bir mağazadan hırsızlık yapar. Ancak daha sonra vicdan azabı çekerek çaldığı eşyayı geri getirir ve mağazadan özür diler.
 • Etkin Pişmanlık: Çalınan eşyanın iadesi ve özür dileme, kişinin pişmanlığını gösteren somut eylemlerdir. Bu durumda mahkeme, kişinin etkin pişmanlık gösterdiğini değerlendirebilir ve cezasında indirim yapabilir.

Dolandırıcılık Suçunda Etkin Pişmanlık

 • Senaryo: Bir kişi, başka bir kişiyi dolandırarak para alır. Ancak daha sonra vicdan azabı duyarak dolandırdığı parayı geri verir.
 • Etkin Pişmanlık: Dolandırılan parayı geri vermek, kişinin pişmanlığını gösteren en önemli eylemdir. Bu durumda mahkeme, kişinin etkin pişmanlık gösterdiğini değerlendirebilir ve cezasında indirim yapabilir.

Bilgisayar Suçlarında Etkin Pişmanlık

 • Senaryo: Bir kişi, bir web sitesine izinsiz girerek bilgi çalar. Ancak daha sonra yaptığı hatanın farkına varır ve çaldığı bilgileri silerek site sahibine bildirir.
 • Etkin Pişmanlık: Çalınan bilgilerin silinmesi ve site sahibine bildirilmesi, kişinin pişmanlığını gösteren eylemlerdir. Bu durumda mahkeme, kişinin etkin pişmanlık gösterdiğini değerlendirebilir ve cezasında indirim yapabilir.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button