Yedieminin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu

Yedieminin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu

İcra’da Yediemin Kavramı

Öncelikle yediemin’in kelime anlamına baktığımızda “Birden çok kişi arasında hukuki durumu çekişmeli olan bir malın, çekişme sonuçlanıncaya kadar emanet olarak bırakıldığı kimse[1].” Anlamına gelmektedir. İcra İflas Kanunu’nun farklı yerlerinde düzenlenmektedir.

İcra İflas Hukukun’da yediemin kavramına ise baktığımızda ise haciz edilecek bir malın satışının gerçekleşmesine kadar ki geçen sürede ya da taşınır bir malın tahliyesi aşamasında malın sahibinin teslim alma aşamasına kadar bu malı koruma/gözetme altında bulunduran kişidir.

Yediemin’in Hacizdeki Görevi

İcra İflas Kanunu’na göre “Haczedilen mallar, Adalet Bakanlığı tarafından yetki verilen gerçek veya tüzel kişilere ait lisanslı yediemin depolarında muhafaza edilir.”[2]

Bu haczedilen mallar, depo görevlisi tarafından teslim alınır ve giriş makbuzu düzenlenir ardından emanet kaydı tutulur. Bu kayıtlarda haczedilen mallarla ilgili her türlü bilgi (haczedilen malın nitelikleri, ağırlığı, boyu, işlevselliği, elektronik aksamlarının işlerliği, markası, modeli, türü, rengi ve her türlü diğer niteliksel özellikleri) kaydedilir.

Yine İcra İflas Kanunu’na göre icra dairesi, depo ve garajlarda ve yediemin olarak kendisine haczedilen malın bırakılmış olduğu üçüncü kişilerde saklanıp da hukuken artık muhafazasına gerek kalmayan malı, vereceği uygun süre içinde geri almasını ilgililere resen bildirir. Verilen süre içinde eşya geri alınmazsa, icra müdürü icra mahkemesinin kararı ile taşınır mal satışlarına ilişkin hükümler uyarınca bunları satar. Bu elde edilen gelirden muhafaza ve satış giderleri de karşılanır.

Yediemin’in Otopark Görevi Nedir? Yediemin Otoparkı nedir?

Aracınız eğer yediemin otoparkına çekilmişse, bunun başlıca iki sebebi vardır:

  1. Aracınızı park edilmesi yasak bir yere park etmişsinizdir,
  2. Aracınızın üzerindeki icra kararından dolayı

Aracım Yediemin Otoparkına çekilmiş, ne yapmam gerek?

Öncelikle aracınızın nerede olduğunu öğrenmemiz gerekli, bunun için https://m.egm.gov.tr/onlineislem/cekilenarac adresine girip kimlik bilgilerinizi ve araç plakanızı girmenizdir. Veya başka bir yol olarak da PARK yazıp boşluk bırakarak plaka bilgilerinizi girerek 1550’ye SMS olarak gönderebilirsiniz.  Bu iki işlemden birini gerçekleştirdikten sonra aracınızın hangi yediemin otoparkına olduğunu öğreneceksiniz.

Tabi aracınız yediemin otoparkına çekilmişse bazı ücretleri olacaktır, bunlar eğer aracınız park yasağı sebebiyle çekilmişse çekici ücreti olarak 90 TL ve otopark ücreti 12 TL ödeyeceksiniz, tabi bunlar ceza makbuzu kesilmemiş haldeki ücretlerdir; eğer ceza makbuzu da kesilmişse ekstra olarak onu da ödeyip aracınızı alabilirsiniz.

Eğer aracınız borcunuz yüzünden, icra kararından dolayı yediemine çekilmişse aracınız güncel fiyatı üzerinden otoparka çekilir. Aracınız ya açık arttırma usulüyle ya da genel olarak bir fiyat üzerinden satışa sunulur.

Yediemin’den malı nasıl teslim alırım?

Yediemin’deki malınız, ilgili birimin (İcra Daireleri) veya adli kolluğun yazılı kararı olmadıkça depodan çıkarılmaz. İlgili işlemlerinizi gerçekleştirdikten sonra yedieminden malınızı ilgili makbuzunuzla birlikte gidip çıkış makbuzu düzenlenerek teslim alabilirsiniz. Bu çıkış makbuzunun bir kopyası ilgili icra dairesine gönderilir.

Stj. Av. Tuncay Şimşek

[1] Kaynak: TDK, www.sozluk.gov.tr

[2] İİK md.88/5 1.cümle

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button