Yasaklanan Bilgileri Temin Etme ve Açıklama Suçu

Yasak Bilgileri Açıklama Suçu

The Presumption of Innocence and the Media Coverage of Criminal Cases - Arisa

TCK’nın 334, 335, 336 ve 337. maddeleri kapsamında ele alınmış; yetkili makamlarca açıklanması ve niteliği bakımından gizli kalması gerekli yasaklı bilgilerin temin edilmesi veya açıklanması suç olarak tanımlanmıştır.

Yasaklanan bilgileri temin etme ve açıklama suçunun cezası

  • Ceza Kanunun 334.maddesine göre, yetkili makamlarca açıklanması yasaklanan ve gizli kalması gereken bilgileri temin eden kişiler, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır.
  • Ceza Kanununun 336.maddesine göre, yetkili makamlarca açıklanması yasaklanan ve gizli kalması gereken bilgileri açıklayan kişiler, 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır.

Yasaklanan bilgileri temin suçunu şikayet süresi

Yasaklanan bilgileri temin eden ve açıklayan kişinin suçu için herhangi bir şikayet süresi bulunmamaktadır. Nitekim şikayete tabi suçlar arasında yer almayan bu suçlar savcılıkla resen soruşturulmaktadır. Öte yandan şikayetten vazgeçilmesi de davanın düşmesi sonucunu doğurmamaktadır. Yasaklanan bilgileri temin etme ve açıklama suçu, zamanaşımı süreleri içerisinde her zaman soruşturulabilir.

Yasaklanan bilgileri temin suçunda zamanaşımı

Suç işlendiği tarih itibariyle belli süre geçmesine karşın dava halen açılmamış ise, veya açılmış davada yasal süre sonuçlandırılmamış ise dava zamanaşımına uğramaktadır. Yasaklı bilgileri temin edilmesinde meydana gelen koşullarda zamanaşımı süresi, bilgileri temin eden kişi için 8 yıldır. Ancak yasaklı bilgilerin temin edilmesi, Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askerî hareketlerini tehlikeye sokmuş ise 15 yıldır.

Yasaklanan bilgileri açıklama suçunda zamanaşımı

Yasaklanan bilgileri açıklayan kişiler için suçun zamanaşımı süresi 8 yıldır. Ancak yasaklı bilgileri açıklayan kişi bu suçu, savaş zamanında işlemiş veya Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askerî hareketlerini
tehlikeye sokmuş ise 15 yıldır.

Yetkili mahkeme

Yasaklanan bilgileri temin suçu nedeniyle yapılan yargılamalar ağır ceza mahkemesi tarafından yerine getirilir.

Tüm detaylara ve aklınızda bulunan sorulara uzman bir cevap bulmak için Av. Ferhat Kule ile görüşebilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button