Hizmet Tespiti Davası

Sigortalılık Süresinin Tespiti

Using Target-Date Retirement Income Funds To Guard Against Interest Rate Risk In Retirement - Retirement Researcher

İşçilerin sigorta primi veya hizmet sürelerinin beyanı hususunda sıklıkla karşılaştıkları hak kayıplarını telafi etmek için hizmet tespit davası açılmaktadır. Sigortalılık süresinin tespiti davalarında sıklıkla karşılan durumlar ise şu şekilde özetlenebilir;

 • Personelin sigortalı olarak SGK’ya bildirilmemesi,
 • Sigorta priminin ödenmemesi ya da noksan ödenmesi,
 • SGK’ya bildirilen düşük ücret sebebiyle sigorta priminin olması gerekenden az yatırılması,
 • Sigortalı kabul edilen gün sayısının  SGK’ya eksi beyan edilmesidir.

Hizmet tespit davası şartları

Sigortalılık süresinin tespiti davalarında; SGK ile beraber işverene karşıda dava açılması gerekir. Dava sürecinde el değiştiren iş yerlerinde ise, eski işveren ile beraber yeni işverende hasım olarak gösterilir. Yargıtay kararlarına göre, SGK ya husumet yöneltilmeyen hizmet tespit davalarının uygulama zorunluluğu yoktur. Öte yandan sigortalılık süresinin tespiti davası açılmadan evvel aşağıdaki şartların yerine getirilmesi beklenir;

 • Sigortalılık bağı ortaya konulmalıdır.
 • Kanunda belirtilen şekilde bir iş yeri varlığı bulunmalıdır.
 • Yönetmelikte gösterilen belgeler sunulmamalıdır.
 • Davanın hak düşürücü süre içerisinde açılması gerekir.

Sigortalılık süresinin tespiti davasında zamanaşımı

Sigortasız çalışan davacı, sigortasız çalıştığı dönemi takip eden yeni yılın ilk gününden itibaren 5 yıl içerisinde sigortalılık süresinin tespiti için dava açabilmektedir.

Dava açabilecek taraflar

Hizmet tespiti davası açabilecekler ise;

 • Sigortalının kendisi veya yasal temsilcisi,
 • Sigortalının vefatı halinde, mirasçıları veya yasal temsilcileri,
 • Hizmet sözleşmesine dayalı sigortalılık süresinin tespitine ilişkin davalarda ise, sigortalı sendika üyesi
  ise vereceği yetki belgesi ile sendika temsilcisidir.

Yetkili mahkeme

5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 1. maddesine göre, sigortalılık süresinin tespitine ilişkin davaların, iş mahkemesinde iş mahkemesi kurulmamış olan yerlerde, iş mahkemesi sıfatı ile asliye hukuk mahkemelerinde açılıp görülmesi gerekir.

Tüm detaylara ve aklınızda bulunan sorulara uzman bir cevap bulmak için Av. Ferhat Kule ile görüşebilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button