Tapu Harcı İade Davası

Tapu Harcının İadesi

إيجابيات وسلبيات شراء عقار كاش او اقساط في دولة الامارات العربية المتحدة |  ماي بيوت

Tapu harcı, taşınmaz alım satış işlerinde Tapu Müdürlüğü tarafından tapu hizmetleri karşılığında tahsil edilen bedeldir. Tapu işlemlerinin sonlandırabilmesi için tapu harcının ödenmesi zorunludur. Satışı tamamlanan tüm taşınmazlar için tapu harcı bedeli; tapuda beyan edilen bedelin %4’ü olarak belirlenmiştir. Alıcı ve satıcı arasında farklı bir durum oluşmadıkça tapu harcı; her iki taraftan da eşit şekilde satış bedelinin %2’si oranında tahsil edilmektedir.

Tapu harcı iadesi

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında ilk tapu alım ve satımını yapan kişiler, tapu işlemleri sırasında alınan tapu harcından muaf tutulmaktadır. Nitekim bu kişiler; ilk satış, devir, tescil ve ipotek tesis işlemlerinde ödedikleri tapu harçlarını 6306 sayılı kanun kapsamında iade alabilmektedir.

Tapu harcı iadesi için gerekli şartlar

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında tapu harcıyla birlikte muaf tutulan vergi yükümlülükleri sıralanmıştır. Bu bağlamda kentsel dönüşüm kapsamında  yer alan 2014 yılı ve sonrasındaki tüm taşınmazların ilk tapu alış ve satışlarını gerçekleştiren taraflar tapu harcı iadesi alabilmektedir.

Tapu harcı iadesi alabilecekler

6306 sayılı kanuna göre, tapu harcı iadesi, alabilecek kişiler aşağıdaki gibidir;

  • Müteahhitlerden daire satın alan tüketiciler
  • Kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile arsalarını müteahhitlere vermiş mülk sahipleri
  • İnşaatı yapan müteahhitler

Tapu harcı iadesi için gerekli belgeler

Tapu harcı iadesi için başvuracak kişiler için gerekli belgeler;

  • Vergi tahsil alındı belgesi
  • Tapu senedinin kopyası
  • Riskli yapı belgesi
  • Riskli yapı muafiyet belgesi
  • Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi’dir.

Tapu harcı iadesi için başvuru

6306 sayılı kanun kapsamında yer alan kişiler ödedikleri tapu harcı iadesini; ilk alım ve satışın gerçekleştiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde talep edebilirler. Ancak bu süre aşılmış ise “Geriye Dönük Tapu Harcı İadesi”  başvurusunda bulunulur. Öte yandan ilk 30 gün içinde yapılan başvuruya ret alınmış ise, Gelir İdaresi Başkanlığı’na şikayet başvurusu yapılır. Bu başvuru, Vergi Mahkemesine açılacak davayı kapsamaktadır.

Tapu harcı iadesinde zamanaşımı

Tapu harcı iadesini isteyenler için başvuracakların talep etme ve dava zamaşımı süreleri 5 yıldır. Tüketiciler ile müteahhitlerin tapu harcı iade alma hakkından yararlanabilmeleri için satışın tamamlandığı tarih itibariyle 5 yıl içerisinde tapu harcı iade davasını açmaları gerekir.

Tüm detaylara ve aklınızda bulunan sorulara uzman bir cevap bulmak için Av. Ferhat Kule ile görüşebilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button