Çocuk İstismar Suçu

Çocuk İstismar Suçu ve Cezası

School officials only mandated to report suspected child abuse not judge or investigate situation | Echo PressÇocuk istismarı, bir çocuğun fiziksel, cinsel, psiko-sosyal olarak sağlıklı gelişiminin bilerek ya da bilmeyerek bir topluluk ya da yetişkin tarafından engellenmesi ya da zarar verilmesidir.

Hukuki olarak “Çocuk ” kavramı

Kanunlarımızda çocuk kavramı farklı şekillerde ele alındığı için toplumda bazen karmaşıklığa yol açabilmektedir. Ancak Çocuk Hakları sözleşmesine bağlı bulunmak için herkesin 0-18 yaş aralığındaki kız-erkek bireyleri çocuk olarak kabul etmesi kesinlik arz etmelidir. Türk Hukukunda çocuk kavramına bakıldığında Anayasada tam bir çocuk tanımı yapılmamakla beraber bazı maddelerde çocuk kavramı kullanılmıştır. Medeni kanunun 11. Maddesinde “Erginlik on sekiz yaşın doldurulmasıyla başlar.” İfadesinden ergin olmayanların ve 18 yaşından küçüklerin çocuk olduğunu anlayabiliriz. İş hukukunda ise yine aynı şekilde çocuk kavramının tarifi yapılmamıştır ancak çocuktan bahseden hükümler mevzuatta yer almıştır. Türk Ceza Kanunu’nda ise çocuklar 0-12, 12-15 ve 15-18 olmak üzere üç yaş grubuna ayrılmıştır. Keza TCK madde 6 fıkra 1 b bendinde 18 yaşını doldurmuş kişilerin çocuk olduğu düzenlenmiştir. Çocuk Koruma Kanunu 3. Maddesinde ise 18 yaşını doldurmamış kişi çocuk olarak tanımlanmıştır.

Çocuk istismar suçunun kapsamı

Çocuk istismarının içinde üç farklı istismar tipi bulunmaktadır. İstismarı tanımlarken bilerek ya da bilmeyerek kelimelerini açmak gerekirse bazen çocuklar kaza ile de zarar görebilir. Çocuğun yetiştirilme tarzı, çocuğa atfedilen anlam kültürel olarak farklılık gösterebilir. Çocuklara gösterilen yaklaşım tarzları çocuğa yönelen yetişkin tarafından farklılık gösterebilir.

Cinsel istismar konusunda dikkat çeken başka bir kavram çocuk pornografisidir. Bu kavramla birlikte çocuk fahişeliği ve çocuk satışı ek bir protokol ile sözleşmeye dahil ediliyor. 2002 yılında da Türkiye de yasalaşmıştır. Türk Ceza kanununda da cinsel dokunulmazlıkla ilgili çocuk için olan düzenlemelerde yer alır.

Çocuk istismar suçunda ceza boyutu

TCK 103. Madde çocuğun cinsel istismarına yönelik suçlar için düzenlenmiştir. Çocuk 15 yaşını tamamlamamışsa ya da yapılan fiilin anlam ve sonuçlarını anlayamayacak durumda ise bu tür çocukların vücut ihlali 3-8 yıl, bu eylem organ veya yabancı bir cisim ile taciz veya tecavüz 8-15 yıl olarak cezalandırılır. 104.madde ise reşit olmayanla cinsel ilişkiyi düzenlemiştir. Bu suç cebir, tehdit veya hile olmaksızın 15 yaş üzeri çocukla cinsel ilişki şeklinde işlenmesi ve failin mağdurdan 5 yaş daha büyük olması şeklinde bir düzenleme vardır. Eğer fail mağdurdan 5 yaş daha büyük ise verilen ceza 2 kat attırılır. 105.madde cinsel tacizi düzenlemektedir. Vücut dokunulmazlığını ihlal niteliği taşımayan davranışlar; söz atma, sarkıntılık etme, edebe aykırı hareket etme şeklinde bir düzenleme var ancak bunun için tarafın şikayeti gereklidir. Eğer şikayet olursa 3 ay- 2 yıl arası ceza öngörülür. Konu çocuğa yönelik cinsel istismar olduğunda cebir ve tehdit var mı, yaş, akıl veya beden sağlığını bozma, aile içinde bir birey tarafından gerçekleştirilme, akıl ve beden sağlığından yararlanma noktalarına dikkat edilmesi gerekir.

Çocuk istismar suçunda şüphe ve delillere bilinçli yaklaşım

Çocuğa karşı cinsel istismar suçu “Katalog Suçlar” içerinde yer alır. 23.06.2021 tarihinde TBMM’de Adalet Komisyonu tarafından kabul edilen 4. Yargı Paketinde yer alan “Katalog suçlarda bir kişinin tutuklanabilmesi, kuvvetli suç şüphesinin somut delillere dayanmasına bağlı hale getirilecek.” İfadesi ile cinsel istismar suçunun da katalog suçlar içerisinde yer almasından ve çocuğun beyanının esas alınması gerektiği ve istismarcının delilleri yok ettiği ve somut delilin neredeyse imkansız olduğu vb. gerekçelerle suçların cezasız kalacağı yönünde endişeler dile getirildi. Çocuk istismar edilirken yalnız iken bu suç işlenir bu durumda tanık nereden bulunacak şeklinde düşünülerek herkesin çok dikkatli olması, çocuğun dediklerine inanılması ve zaman kaybetmeden şikayet edilip araştırmanın geniş çaplı yapılmasına destek olması gerekir.

Tüm detaylara ve aklınızda bulunan sorulara uzman bir cevap bulmak için Av. Ferhat Kule ile görüşebilirsiniz.

Asiye Güneş

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button