Çocuk Düşürme ve Düşürtme Suçu

Yasadışı Kürtaj Suçu

Your Take: Should abortion in all forms be abolished nationwide? | WWMT

Çocuk düşürtme, çocuk düşürme veya yasadışı kürtaj suçu Türk Ceza Kanunu 99.maddesi kapsamında ele alınmıştır. Buna göre doğumun gerçekleşmesinden önce gebeliği sona erdirmek için ve tıbbi zorunluluk olmamasına karşın 10 haftayı geçmiş hamileliliğin cenine müdahale edilerek ceninin anne karnından tahliye edilmesi yasadışı kürtaj suçunu oluşturmaktadır. Uygulamada, çocuk düşürtme suçu için yasadışı kürtaj veya kürtaj suçu ifadeleri de yer almaktadır. TCK 99.maddeye göre, 10 haftayı geçmiş bir hamilelikte kürtajın kadının rızasıyla veya rızası dışında yapılmasının suçun meydana gelmesi açısından herhangi bir fark bulunmadığı ifade edilmiştir. Ancak cezai yaptırımlar açısından yasadışı kürtaj suçu; rızasız çocuk düşürtme suçu ve rızaya dayalı çocuk düşürtme suçu olarak ayrı ayrı ele alınabilmektedir.

Çocuk düşürtme suçunun cezası

Türk Ceza Kanununun 99.maddesine göre çocuk düşürtme veya kürtaj suçunun cezası aşağıdaki şekilde ele alınmıştır;

  • Rızası olmaksızın bir kadının çocuğunu düşürten kişi, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
  • Tıbbi zorunluluk bulunmadığı halde, rızaya dayalı olsa bile, gebelik süresi 10 haftadan fazla olan bir kadının çocuğunu düşürten kişi, 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu durumda, çocuğunun düşürtülmesine rıza gösteren kadın hakkında bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.
  • Birinci fıkrada yazılı fiil kadının beden veya ruh sağlığı bakımından bir zarara uğramasına neden olmuşsa, kişi 6 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır; fiilin kadının ölümüne neden olması halinde, 15 yıldan yirmi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
  • İkinci fıkrada yazılı fiil kadının beden veya ruh sağlığı bakımından bir zarara uğramasına neden olmuşsa, kişi 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır; fiilin kadının ölümüne neden olması halinde, 4 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
  • Rızaya dayalı olsa bile, gebelik süresi 10 haftayı doldurmamış olan bir kadının çocuğunun yetkili olmayan bir kişi tarafından düşürtülmesi halinde; 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan diğer fiiller yetkili olmayan bir kişi tarafından işlendiği takdirde, bu fıkralara göre verilecek ceza, yarı oranında artırılmaktadır.
  • Kadının mağduru olduğu bir suç sonucu gebe kalması halinde, süresi 20 haftadan fazla olmamak ve kadının rızası olmak koşuluyla, gebeliği sona erdirene ceza verilmemektedir. Ancak, bunun için gebeliğin uzman hekimler tarafından hastane ortamında sona erdirilmesi gerekir.

Çocuk düşürtme davasında zamanaşımı

Yasadışı kürtaj suçunun rızaya dayalı olması halinde çocuk düşürtme veya çocuk düşürme suçunun dava zamanaşımı süresi 8 yıldır. Rızaya aykırı çocuk düşürtme suçunun dava zamanaşımı süresi ise 15 yıldır.

Çocuk düşürtme suçunda yetkili mahkeme

Yasadışı kürtaj suçuna yönelik yürütülen davalarda yetkili mahkeme, asliye ceza mahkemesidir.

Tüm detaylara ve aklınızda bulunan sorulara uzman bir cevap bulmak için Av. Ferhat Kule ile görüşebilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button