Ticari, Bankacılık ve Müşteri Sırlarının Açıklanması Suçu ve Cezası

Ticari Sırların, Bankacılık ve Müşteri Sırlarının Açıklanması

Risk Management Magazine

İktisadi faaliyetlerin güven içinde devam ettirebilmeleri amacıyla gerçek veya tüzel kişilerin sır niteliğindeki bilgilerinin gizli tutulması hassasiyet gerektiren bir konudur. Türk Ceza Kanunun 239. maddesi kapsamında gerçek veya tüzel kişilerin bankacılık, ticari veya müşteri sırlarının anlaşma içinde oldukları kişi ve kurumlar tarafından korunmasını ve aksi koşullarını ele almaktadır. Bu bağlamda saklanması gerekli bu sırların tarafların izni olmadan paylaşılması maddi ve manevi zararlar ortaya çıkarmaktadır. TCK madde 239 ile bu koşullar ve cezai yaptırımlar açık şekilde düzenlenmiştir.

Ticari, bankacılık ve müşteri sırlarını açıklamanın cezası

  • TCK madde 239‘da Sıfat veya görevi, meslek veya sanatı gereği vakıf olduğu ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeleri yetkisiz kişilere veren veya ifşa eden kişi, şikayet üzerine, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu bilgi veya belgelerin, hukuka aykırı yolla elde eden kişiler tarafından yetkisiz kişilere verilmesi veya ifşa edilmesi halinde de bu fıkraya göre cezaya hükmolunur.
  • TCK m. 239/4 hükmü ise, suçun cebir ve tehdit kullanılarak işlenmesi halini düzenlemiştir.Bu hükme göre, cebir veya tehdit kullanarak bir kimseyi bu madde kapsamına giren bilgi veya belgeleri açıklamaya mecbur kılan kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacaktır.
  • Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezası adli para cezasına çevrilemez. Nitekim halihazırda, hapis cezası ile birlikte adli para cezası da kanun kapsamında yaptırım olarak düzenlenmiştir.

Ticari sır, bankacılık ve müşteri sırlarının açıklama suçunda zamanaşımı

Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması suçu davalarında olağan koşullarda dava zamanaşımı süresi 8 yıldır.

Ticari sır, bankacılık ve müşteri sırlarının açıklama suçunda yetkili mahkeme

Bankacılık sırrı, ticari sır, veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması suçuna ilişkin davalara bakma yetkisi, asliye ceza mahkemesi tarafından yürütülmektedir.

Tüm detaylara ve aklınızda bulunan sorulara uzman bir cevap bulmak için Av. Ferhat Kule ile görüşebilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button