Fiyatları Etkileme Suçu ve Cezası

Fiyatları Etkileme Suçu

What is Unfair Competition?

Serbest rekabet koşullarında temelde işçi ücretlerinin veya gıdalar ya da diğer malların değerlerinin artıp eksilmesini sağlamak maksadıyla yalan haber veya havadis yayınlanmasını veya aynı maksatla diğer bir takım hileli yollara başvurulmasıyla karşılaşılabilmektedir. Türk Ceza Kanununun 237.maddesi bu koşulları ortaya çıkaran ve menfaat sağlayan kişilerin karşılaşacakları hukuki yaptırımları ele almıştır. Böylelikle 237.madde ile serbest rekabet koşulları çerçevesinde fiyatların belirlenmesini ihlal eden hareketleri engellenmesi hedeflenmektedir.

Fiyatları etkileme suçunun cezası

Fiyatları etkileme suçunun işlenmesi suretiyle yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine karar verilmektedir. TCK 237.maddesi kapsamında fiyatları etkileme suçunun cezası ele alınmıştır. Buna göre;

  • İşçi ücretlerinin ya da besin veya malların değerlerinin artıp eksilmesi sonucunu doğurabilecek şekilde ve bu amaçla yalan haber ya da havadis yayan veya başka şekillerde hileli yollara başvuran kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılır.
  • İşlenen fiil neticesinde besin ya da malların değerlerinin veya işçi ücretlerinin artıp eksilmesi halinde ise ceza 1/3 oranında artırılır.
  • Failin, ruhsatlı simsar veya borsa tellalı olması durumunda ceza ayrıca 1/8 oranında artırılır.

Fiyatları etkileme suçunda şikayet süresi

Bu suç tipi, şikayete tabi suçlar arasında yer almadığından savcılık tarafından resen soruşturulmaktadır. Dolayısıyla fiyatları etkileme suçuna dair yapılacak şikayetler için herhangi bir şikayet süresi bulunmamaktadır.

Fiyatları etkileme suçunun zamanaşımı

Bu suç için dava zamanaşımı süresi 8 yıldır. Fiyatları etkileme suçu, uzlaşma kapsamında olan suçlardan değildir.

Fiyatları etkileme suçunda yetkili mahkeme

Bu suç için yargılama yapmaya görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi’dir.

Tüm detaylara ve aklınızda bulunan sorulara uzman bir cevap bulmak için Av. Ferhat Kule ile görüşebilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button