İmar Kirliliği Suçu

İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu

Pollution crime

Türk Ceza Kanunun 184.maddesi kapsamında düzenlenmiş imar kirliliğine neden olma suçu; belediye sınırları içinde veya özel imar rejimine tabi yerlerde hukuka aykırı bir yapı inşa edilmesi veya hukuka aykırı inşa edilen yapının kullanılması için gerekli altyapı hizmetlerinin sağlanmasıyla oluşur.

İmar kirliliğine neden olma suçunun kapsamı

Bu suçu meydana getiren koşullar ise;

  • İmar mevzuatına aykırı inşa faaliyetinde bulunulması nihayetinde,
  • Çevreye zarar verici özellikteki faaliyetlerin yapılmasıdır.

İmar kirliliğine neden olma suçunun cezası

Türk Ceza Kanununun 184.maddesi kapsamında imar kirliliğine sebep olan suçlara ilişkin cezai yaptırımlar sıralanmıştır. Buna göre;

  • Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kişi, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
  • 12 Ekim 2004 yılı sonrasındaki yapılarda; yapı ruhsatiyesi olmadan başlatılan inşaatlar dolayısıyla kurulan şantiyelere elektrik, su veya telefon bağlantısı yapılmasına müsaade eden kişi, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
  • 12 Ekim 2004 yılı sonrasındaki yapılarda; yapı kullanma izni alınmamış binalarda herhangi bir sınai faaliyetin icrasına müsaade eden kişi 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
  • Bir önceki madde hariç, bu madde hükümleri ancak belediye sınırları içinde veya özel imar rejimine tabi yerlerde uygulanır.
  • Kişinin, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak yaptığı veya yaptırdığı binayı imar planına ve ruhsatına uygun hale getirmesi halinde, bir ve ikinci fıkra hükümleri gereğince kamu davası açılmaz, açılmış olan kamu davası düşer, mahkum olunan ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar

İmar kirliliğine sebep olma suçunda şikayet süresi

Bu suç tipi şikayete tabi suçlardan değildir. Dolayısıyla soruşturma kendiliğinden başlatılmaktadır. Şikayetin geri alınmasının ise yargılama aşamasına herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

İmar kirliliğine sebep olma suçunda zamanaşımı

Bu suç tipinde dava zamanaşımı süresi 8 yıldır.

İmar kirliliğine sebep olma suçunda yetkili mahkeme

İmar kirliliğine neden olma suçunda suçun işlendiği, yani yapının bulunduğu yerdeki asliye ceza mahkemesi yetkili mahkemedir.

Tüm detaylara ve aklınızda bulunan sorulara uzman bir cevap bulmak için Av. Ferhat Kule ile görüşebilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button