Gürültü Yapma Suçu

Gürültüye Neden Olma Suçu

Noise pollution health effects: Impact on mental and physical health

Gürültüye neden olma suçu, Türk Ceza Kanununun 183.maddesi kapsamında ele alınmıştır. İlgili kanunlarla belirlenen yükümlülüklere aykırı olarak bir kimsenin sağlığına zarar verecek boyuttaki gürültüye sebep olunması bu suç tipini oluşturmaktadır. Önleyici bir suç tipi olarak; gürültüye neden olma suçu, çevre kirliliğinin ve insan sağlığının bozulmasını engellemede cezai yaptırımlar taşımaktadır.

Gürültüye neden olma suçunun kapsamı

TCK madde 1’de “kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önleme” Ceza kanunun amacı olarak belirtilirken aynı zamanda çevrenin korunması da bu gayeler arasında sıralanmıştır. Öte yandan gürültüye neden olma suçunun mağduru ise, toplumdur. Toplumu rahatsız eden; kuru sıkı tabancayla meskun mahalde ateş etme, ses yalıtımı yapılmamış işyerlerinin ses izolasyon sorunları benzeri durumlar gürültüye neden olma suçu kapsamına örnek olarak verilebilir.

Noise Pollution Isn't Just a Problem for Urban Areas - Pacific Standard

Gürültüye neden olma suçunun cezası

Gürültü kirliliği suçunun cezası, TCK 183.madde kapsamında aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir;

İlgili kanunlarla belirlenen yükümlülüklere aykırı olarak, başka bir kimsenin sağlığının zarar görmesine elverişli bir şekilde gürültüye neden olan kişi, 2 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Bu suç tipinin adli para cezasına çevrilebilme sınırı ise, 1 yıl veya altıdır. Başka bir ifadeyle, gürültü kirliliğine sebep olan kişinin hapis cezasına, 1 yıl veya altında karar verildiğinde hapis cezası, adli para cezasına çevrilebilir.

Gürültüye neden olma suçunda zamanaşımı

Bu suç tipinde dava zamanaşımı süresi, suçun işlendiği tarihten itibaren 8 yıldır. Öte yandan gürültüye neden olma suçunun şikayet edilmesinde ise herhangi bir süre sınırı bulunmamaktadır.

 

Tüm detaylara ve aklınızda bulunan sorulara cevap bulmak için Av. Ferhat Kule ile görüşebilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button