Velayet ve Kişisel İlişki

Velayet ve Kişisel İlişki Davaları

Velayet davaları, boşanma davasından ayrı olarak ele alınan bir konudur. Bu davalar, evli iken önlem olarak boşanmış ise değişen koşullar dikkate alınarak velayetin değiştirilmesi, kaldırılması, velayet sahibinin ölümü halinde velayet hakkının  sağ olana bırakılması olarak tanımlanabilir.

Kişisel ilişki davalarıysa, çocuk ve elinde velayeti bulundurmayan eş arasında kişisel bağın kurulması ya da bu bağın tekrardan düzenlenmesi şeklinde ifade edilebilir.

Kamu düzeniyle ilgili olan velayet davalarında kanıt toplama, taraflarca olabileceği gibi hakimde bağımsız olarak delil toplayabilmektedir.

Joint Child Custody in Nebraska Divorce and Paternity Cases | Caldwell Law

Kişisel ilişki ve velayet davalarında deliller

 • Boşanma davası dosyası
 • Taraflar arasında daha evvelden verilen kararların yer aldığı dava dosyaları
 • Tanık
 • Çocuğun teslimine ilişkin icra evrakları
 • Çocuğa yönelik cinsel istismar veya şiddet benzeri iddiaların yer aldığı ceza davalarına dair dosyalar
 • Sosyal hizmet uzmanları, psikolog veya pedagog tarafından hazırlanan bilirkişi raporları
 • Tarafların kazancına ilişkin resmi evraklar
 • Tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına ilişkin zabıta çalışmaları

Kişisel ilişki ve velayet davalarında araştırılması gerekli hususlar

 • Davanın özelliğine göre sosyal uzman, psikolog veya pedagoglardan görüş edinilmelidir.
 • Kısmi delil toplamasından uzak durulmalı tüm deliller, vaktinde toplanarak yargılama süresi uzatılmamalıdır.
 • Duruma göre bağımsız deliller toplanmalı, velayet hususunda kanı oluşturmada destek sağlayacak araştırmalar yapılmalıdır.
 • Savunma hakkı kısıtlanmayarak tebligatlar usule uygun şekilde sürdürülmelidir.
 • Velayet ve kişisel ilişki davalarında aile mahkemeleri görevli iken olmadığı koşullarda ise asliye hukuk mahkemesi  bu tür davalara bakmalıdır. Asliye hukuk mahkemesinin aile mahkemesi sıfatı zabıtlarda ifade edilmelidir.
 • Velayeti elinde tutan anne veya babanın yerleşim yeri, velayet davalarında yetkiyi oluşturmaktadır. Yine yetki kesin olmamakla birlikte velayet davalarında taraflardan birinin yerleşim yerinde de açılabilmektedir.

Sıklıkla karşılaşılan hatalar

 • Zabıtlara davanın aile mahkemesi olarak bakıldığının eklenmemesi. Bu tür durumlarda duruşmanın tekrardan açılması, tekrar tebligat vb. süreci işleten adımların yinelenmesine sebep olur.
 • Eksik taraflarla teşkil sağlanmadan yargılamanın gerçekleştirilmesi.
 • Gerekli koşulların oluşmasına rağmen velayet hususunda kanıya varmaya destek olacak araştırmaların yapılmaması ve bağımsız delillerin bir araya getirilmemesidir.

Bu konuda daha fazla bilgi ve destek almak için büromuzun alanında deneyimli avukatlarından danışmanlık hizmeti sağlayabilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button