Single Blog Title

This is a single blog caption

TÜRKİYE’DE VATANDAŞLIK ALMAK

TÜRKİYE’DE VATANDAŞLIK ALMAK

 

Türkiye, tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, köklü bir geçmişe sahip olan ve doğal güzellikleriyle ünlü bir ülkedir. Bu nedenle, Türkiye’ye vatandaşlık almak isteyen birçok kişi bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanmak için belirli prosedürler, koşullar vardır ve Türkiye’de vatandaşlık almak için çeşitli yollar bulunmaktadır ve her bir yolun kendine özgü prosedürleri ve koşulları vardır. Doğumla, evlilikle, yatırımla veya özel istisnai durumlarla vatandaşlık kazanma süreçleri farklılık gösterir. Bu süreçlerin her birinde belirli belgelerin hazırlanması, başvuru formlarının doldurulması ve değerlendirilmesi gibi adımlar bulunur. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, belirli haklara sahiptirler. Bunlar arasında seyahat özgürlüğü, seçme ve seçilme hakkı, devlet yardımlarından yararlanma gibi haklar yer alır. Ancak, vatandaşlık aynı zamanda bazı sorumlulukları da beraberinde getirir. Bunlar arasında vergi ödeme yükümlülüğü, askerlik hizmeti gibi sorumluluklar bulunur. Bu makalede, Türkiye’de vatandaşlık almak için yapılması gerekenleri adım adım ele alacağız.

Türk vatandaşlığın kazanılması 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 5.maddesi uyarınca doğumla ve sonradan olmak üzere iki yolla mümkündür.

1) Türk Vatandaşlığın Doğumla Kazanılması

Doğumla vatandaşlık kazanma süreci, Türkiye’de doğan çocuklar veya Türk vatandaşı anne-babaya sahip olan çocuklar için geçerlidir. Bu durumda, doğum belgesi ve aile bağlantısını gösteren belgelerle başvuru yapılır. Türkiye’de dünyaya gelen ve ebeveynlerinin kimliği belirsiz olan ya da vatansız olan veya milli yasalar gereğince ebeveynlerinden dolayı vatandaşlık alamayan herhangi bir ülkenin vatandaşı olamayan çocuk, doğumundan itibaren Türk vatandaşlığına sahip olur.

Yurtdışında yaşayan ve on sekiz yaşına gelene kadar doğumunu bildirmeyen kişiler, Türk vatandaşlığına doğrudan sahip olamazlar, ebeveynlerine bağlı olarak Türk vatandaşlığı kazanamazlar. Bu durumdaki kişilerin, Türk vatandaşı olan ebeveynlerine bağlı olarak Türk vatandaşlığını elde etmek istemeleri durumunda, başvuruları müracaat makamları tarafından değerlendirilir. Vatandaşlık durumlarının belirlenmesi ve tescili için dosya hazırlanır ve karar alınması için İçişleri Bakanlığı’na iletilir.

 

2) Türk Vatandaşlığın Sonradan Kazanılması

Türk vatandaşlığı sonradan kazanma ise yetkili makam, evlat edinme ya da seçme hakkının kullanılması ile olur.

Yetkili Makam İle Vatandaşlık Kazanılması: Türk vatandaşlığını kazanmayı hedefleyen yabancılar için belirli şartlar aranır. Bu şartlar şunlardır, öncelikle, kendi milli kanunlarına uygun şekilde yetişkin ve ayırt etme gücüne sahip olmalıdırlar. Ayrıca, geriye doğru Türkiye’de kesintisiz olarak en az beş yıl ikamet etmiş olmaları gerekmektedir. Türkiye’de kalıcı olarak yaşamaya karar verdiğini eylemleriyle doğrulamaları da beklenir. Bununla birlikte, genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalıkları olmamalıdır ve iyi ahlaklı olmaları beklenir. Türkçeyi yeterince konuşabilmeleri ve kendilerinin ve ailelerinin geçimini sağlayabilecek gelire veya mesleğe sahip olmaları da aranan şartlar arasındadır. Son olarak, milli güvenlik ve kamu düzenini tehdit edecek bir hallerinin olmaması gerekmektedir. Bu şartlar, Türk vatandaşlığına başvuracak olan yabancılar için geçerlidir.

Türk Vatandaşlığın Evlat Edinme Yolu İle Kazanılması: Türk vatandaşı bir birey, başvuru tarihinde evlat edindiği ergin olmayan (18 yaşından küçük) bireyi gerekli şartları sağladığı takdirde Türk vatandaşlığını kazanabilir.

Türk Vatandaşlığın Seçimle Kazanılması: Ana veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeden ve erginliklerinden itibaren üç yıl içinde yazılı bildirimde bulunarak Türk vatandaşlığını yeniden kazanmak isteyen bireyler, seçme hakkını kullanarak Türk vatandaşlığını kazanabilirler.

Türk Vatandaşlığın Evlilik İle Kazanılması: Vatandaşlık almak için sadece evlenmek yeterli değildir ayrıca en az 3 yıl evli kalınmış ve devam ediyor olması gerekir, bu durumu sağlayan yabancılar vatandaşlık için başvuruda bulunabilirler. Başvuranda, Türk Vatandaşlığı Kanunu madde 16 uyarınca ‘aile birliği içinde yaşama, evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmama, millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama, şartları aranır’ denilmektedir.

Belirtmek gerekir ki istisnai hallerde durumunda da vatandaşlık alınabilmektedir. Yatırım yaparak kazanılan vatandaşlık buna bir örnektir. Türkiye’de vatandaşlık için yatırım yapmanın farklı yolları vardır. Bunlar genellikle gayrimenkul yatırımı, sermaye yatırımı, istihdam yatırımı ve banka mevduatı gibi alanları kapsar. Her bir yatırım türü için belirli bir minimum tutar ve koşul bulunmaktadır.

Gayrimenkul Yatırımı: Türkiye’de belirli bir değere sahip gayrimenkul satın almak, vatandaşlık için çok tercih edilen bir yoldur. Bu yatırım genellikle konut veya ticari gayrimenkul alımını içerir. Minimum yatırım tutarı her yıl güncellenir ve belirlenmiş olan asgari bedel üzerinden gayrimenkul edinimi gerekmektedir.

Sermaye Yatırımı: Türkiye’deki şirketlere sermaye yatırımı yapmak da vatandaşlık için bir seçenektir. Bu yatırım, belirli bir iş yeri sayısında istihdam yaratmayı da içerebilir.

İstihdam Yatırımı: Türkiye’de yerleşik bir şirket tarafından yapılan yatırım, belirli sayıda Türk vatandaşına istihdam sağlamak koşuluyla da vatandaşlık için geçerli olabilir.

Banka Mevduatı: Belirli bir tutarda banka mevduatı yatırımı yaparak da Türk vatandaşlığı elde edilebilir. Bu tutar her yıl güncellenir ve belirli bir süreliğine mevduatın bloke edilmesi gerekebilir.

Başvuru Süreci: Yatırım yapıldıktan sonra, başvuru süreci başlar. Başvuru sahibi ve aile bireyleri için gerekli belgeler hazırlanır ve başvuru yapılır. Türk yatırım ve vatandaşlık ofisleri başvuruyu inceler ve uygun bulunması durumunda vatandaşlık verilir.

Türkiye’de yatırım yaparak vatandaşlık almak isteyenlerin, güncel yasal düzenlemeleri ve koşulları takip etmeleri, gereken yatırım tutarlarını ve şartları öğrenmeleri önemlidir. Ayrıca, başvuru sürecinde doğru ve eksiksiz belgelerin sunulması da önemlidir. Her yatırım türü için farklı koşullar ve prosedürler bulunabilir, bu nedenle uzman danışmanlık almak da faydalı olabilir.

Türk Vatandaşlığı Başvurusu İçin Gerekli Belgeler ve Koşullar

Türkiye’de vatandaşlık başvurusunda bulunmak için gerekli belgeler ve koşullar şunlardır:

Nüfus cüzdanı veya pasaport

İkamet izni

Vatandaşlık başvuru formu

Biyometrik fotoğraf

Eğitim ve çalışma durumunu gösteren belgeler

Evlilik durumuyla ilgili belgeler (evlilikle vatandaşlık başvurusu için)

Yatırımın kanıtı (yatırımla vatandaşlık başvurusu için)

Sağlık raporu

Adli sicil kaydı

Türkçe dil yeterlilik belgesi (bazı durumlarda)

Ayrıca, başvuru yapabilmek için belirli bir yaş sınırı da bulunmaktadır. Bu yaş sınırı genellikle 18 yaş ve üzeri için geçerlidir.

 

Türk Vatandaşlığı Almak İçin Başvuru Süreci

Türkiye’de vatandaşlık başvurusu yapmak için öncelikle gerekli belgeleri toplamak ve eksiksiz bir şekilde başvuru formunu doldurmak gerekmektedir. Başvurular genellikle Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’nın Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilir.

Başvuru süreci aşağıdaki adımları içerir:

Belgelerin Hazırlanması: Yukarıda belirtilen belgelerin tamamının hazırlanması ve eksiksiz bir şekilde sunulması.

Başvuru Formunun Doldurulması: Vatandaşlık başvuru formunun doldurulması ve gereken bilgilerin sağlanması.

Başvurunun İncelenmesi: Başvuru formu ve belgelerin incelenmesi ve uygunluk kontrolünün yapılması.

Gerekli İncelemeler: Başvurunun değerlendirilmesi sürecinde adayın eğitim, çalışma durumu, evlilik durumu (varsa) gibi faktörler de göz önünde bulundurulabilir.

Onay Süreci: Başvuru uygun bulunursa, onay sürecine geçilir ve aday Türk vatandaşlığını kazanır.

 

Daha önce de söylediğimiz gibi Türk vatandaşı olmak için birçok seçenek vardır. Türk vatandaşı olmanın sonuçlarından bazıları da seçme ve seçilme hakkı, seyahat özgürlüğü, devlet yatırımları ve imkanlarından yararlanmak, savunma hakkı, mülkiyet hakkı gibi birçok haklar da bulunmaktadır. Bu sonuçlar, Türk vatandaşlığına geçişin getirdiği genel faydaları ve hakları içerir. Ancak, vatandaşlık, aynı zamanda vergi ödemek, askerlik hizmetini yerine getirmek gibi bazı sorumlulukları da beraberinde getirir. Sonuç olarak, Türkiye’de vatandaşlık almak isteyenlerin belirli prosedürleri ve koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu süreçlerin her biri detaylı bir inceleme ve değerlendirme gerektirir ve başvuru sahiplerinin gereken belgeleri eksiksiz bir şekilde sunmaları önemlidir. Başvuru uygun bulunduğunda ise onay sürecine geçilir ve aday Türk vatandaşlığını kazanır. Bu süreç genellikle birkaç ayı bulabilir ve yetkililer tarafından başvuru sahiplerine bilgi verilir.

 

Hukuk Fakültesi Öğrencisi

Nehle HAMZAOĞLU

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button