Single Blog Title

This is a single blog caption

Trafik Kazası Avukatı

Türkiye’de özellikle de son yıllarda trafik kazalarının oranında ciddi bir artış gözlemlenmektedir. Türkiye genelinde her yıl binlerce insan meydana gelen trafik kazalarının mağduru olmakta, bu elim kazalar neticesinde hayatlarını kaybedebilmekte, vücut bütünlükleri zedelenebilmekte, en iyi ihtimalle araçları üzerinde maddi hasarlar meydana gelebilmektedir.

Hukuk gibi sosyal, siyasi, ekonomik vb. faktörlerden etkilenen bir alanın trafik kazalarından da etkilenmemesi kaçınılmazdır. Bu noktada meydana gelen trafik kazaları neticesinde meydana gelen zararın nevi ve boyutuna göre mağdur vatandaşların başvurabileceği hukuki yollar bulunmaktadır.

 

Trafik Kazası Avukatı Nedir?

Son derece kazuistik ve değişken olan hukuk alanında mağdur olan vatandaşların tek başına hukuki yollara başvurmaya çalışması daha fazla hak kaybına uğramasına sebebiyet verebilmektedir. İşte bu sebeple her hukuk alanında olduğu gibi trafik kazalarında da uzman bir ekibin desteği zorunludur. Bu noktada Trafik Kazası Avukatı alanın uzman niteliklerine haiz bulunacağından hukuki ihtilafların her boyutunda hukuki destek sağlayacaktır.

 

Trafik Kazası Avukatı Ne İş Yapar?

 

  1. Yaralanmalı ve Ölümlü Trafik Kazaları

Yukarıda da değindiğimiz üzere bir trafik kazası meydana geldiğinde bunun neticesinde yaralanma yahut ölüm meydana gelebilmektedir. Yaralanmalı bir trafik kazasında kişinin bedeni hasardan kaynaklı maddi ve manevi alacak kalemleri bulunmakta ve bu alacak kalemlerini birtakım yollarla talep edebilmektedir. Kazanın ölümle sonuçlanması halinde ise ölen kimsenin desteğinden yoksun kalan kimselerin de bu anlamda maddi ve manevi alacak kalemleri bulunmaktadır. İşte Trafik Kazası Avukatı trafik kazasının mağduru ve desteğinden yoksun kalanlar için her türlü hukuki desteği sunmaktadır. Bu noktada Trafik Kazası avukatı sizin yerinize Sigorta Şirketine başvurmakta, gerek dava yoluna, gerekse hukuk sistemimizde yeni yer edinmeye başlamış tahkim yoluna gitmektedir. Bu meyanda Trafik Kazası avukatı sahip olduğu bilgi birikimi doğrultusunda kusurlu olan tarafın Sigorta Şirketi ile uzlaşma sağlanamamış ve herhangi bir ödeme alamamışsa sizin adınıza Sigorta Şirketine karşı Asliye Ticaret Mahkemesinde dava yoluna başvurabilmektedir. Manevi tazminat istemlerini ise Sigorta Şirketinden değil kusurlu aracın işleteni veya sürücüsünden alabilmektedir. Ancak bu yolun haricinde dava yolundan farklı olarak hakimin değil, hakem sisteminin ihtilafa kavuşturmaya çalıştığı tahkim yoluna da başvurabilmektedir. Tüm bu hukuki süreçlerde kaza tespit tutanağı, epikriz raporları, savcılık evrakları gibi ayrıca elde edilmesi gereken evraklar talep edilmektedir. Bu noktada Trafik Kazası Avukatı sizin adınıza bu evrakları temin etmekte olup hukuki süreçte mağdur vatandaşın hiçbir efor ve mesai harcamasına izin vermemektedir.

 

 

  1. Maddi Hasarlı Trafik Kazaları

Meydana gelen trafik kazasında ayrıca mağdur tarafın aracında da maddi boyutta hasar meydana gelebilmekte ve bu hasarın farklı nitelikleri olabilmektedir. Örneğin araç her ne kadar kazadan sonra onarılmış olsa da ikinci el piyasasında düşüş yaşanmış, dolayısıyla belirli bir değer kaybına uğramış olabilir. Yahut aracın onarımı sırasında yan sanayi yahut ikinci el ürün kullanılmış olabilir. İşte tüm bu ihtimaller dairesinde değer kaybı, hasar farkı, pert farkı gibi birbirinden ayrı alacak kalemleri oluşması sebebiyle mağdur vatandaşların hukuki süreci yürütmelerinde muhakkak alanında uzman bir Trafik Kazası Avukatına ihtiyaçları vardır. İşte Trafik Kazası Avukatı aracınızda meydana gelen değer kaybı, hasar farkı gibi tazminat kalemlerini de hukuki süreç dahilinde gerek Sigorta Şirketlerinden talep etmekte, gerekse yukarıda da sözü edildiği gibi dava yahut tahkim yoluna başvurabilmektedir. Aracınızın uğradığı hasarın oranı, işçilik maliyetleri gibi faktörlere bağlı olarak alacağınız miktar da değişmekte olup bu hesaplamaların hepsi aktüer olarak yapılmaktadır. Bu noktada ihtiyacınız olan başta Ekspertiz raporu gibi çeşitli evraklara ihtiyacınız bulunmaktadır. Trafik Kazası Avukatı söz konusu evrakları temin etmekte, ayrıca bu hesaplamaların yapılmasını sağlayarak sizlere daha iyi hizmetler sunabilmektedir.

 

  1. Trafik Kazalarının Cezai Boyutu

Yaralanmalı yahut ölümlü bir trafik kazası meydana geldiğinde mağdura çarpan ve fail konumunda bulunan araç sürücüsünün kişiyi taksiri ile yaraladığını yahut öldürmüş olduğunu kabul ederiz. Bu noktada ceza yargılaması sürecinde bahsedebiliriz. Eğer taksirle yaralamadan bahsediyorsak savcılığa bir şikayet dilekçesi ile başvurulması gerekmektedir. Ancak taksirle öldürme söz konusu ise şikayete gerek olmaksızın Savcılık tarafından soruşturma işlemlerine kendiliğinden (re’sen) başlanılacaktır. Her halükarda Trafik Kazası Avukatı mağdur vekili olarak sürecin daha hızlı ilerlemesi ve bu noktada failin en kısa sürede kamu makamları huzurunda cezalandırılması için hukuki destek sağlamaktadır.

 

 

Hukuki Süreç Nasıl İşlemektedir?

Herhangi bir suretle trafik kazası meydana geldiği durumlarda meydana gelen hasarın niteliğinde göre öncelikle kusurlu aracın Trafik Sigortasındaki poliçede yahut mağdur şahsın Kasko poliçesinde gösterilen sigorta şirketine, sigorta şirketinin hiçbir şekilde tespit edilememesi durumunda Güvence Hesabına başvurulmakta ve uğranılan zararın tazmini talep edilmektedir. Sigorta şirketinden zararın karşılanması konusunda olumsuz dönüş alınır yahut zararı tam anlamıyla karşılamazlarsa o halde dava yahut tahkim yoluna gidilecektir. Dava yoluna gidildiği takdirde muhatabın sigorta şirketi olması halinde davanın asliye ticaret mahkemesinde açılması gerekecektir. Ancak sigorta şirketinin muhatap olmaması, davanın yalnızca motorlu araç işletenine yahut araç sürücüsüne karşı açılması halinde görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleri olacaktır. Davanın Sigorta Şirketi ve araç işleteni ve sürücüsüne karşı müteselsil olarak açılması mümkündür. Ancak her iki takdirde de yetkili mahkeme genel yetki kurallarına göre tespit edilebilecektir. Ancak genel yetki kurallarının yanı sıra haksız fiillere ilişkin özel yetki kurallarının uygulanması da mümkün olacaktır. Buna göre dava, davalılardan birinin yerleşim yerinde açılabileceği gibi kazanın meydana geldiği veya davacının yerleşim yeri mahkemesinde de açılabilecektir. Dava açmak yolu yerine tahkim yoluna da başvurulması mümkündür. Tahkim müessesesi devlet mahkemelerinin yükünün fazla olması sebebiyle son derece pratik bir uyuşmazlık çözüm yolu olup hakemler tarafından daha kısa sürede karar verilebilmesi bakımından önem arz etmektedir.

Trafik Kazası Avukatı da tüm bu hukuki süreçte mağdur tarafın vekilliği çerçevesinde tüm takip işlemlerini sağlamakta, başvuru, dava açma, tahkime başvuru gibi her türlü işlemi gerçekleştirmektedir. Trafik Kazası Avukatı hukuki işlemleri yalnızca başlatarak kalmaz, hukuki süreçte uyulması gereken tüm usul işlemlerine riayet eder, gerekli olan tüm evrakları temin eder ve müvekkillerini yapmış olduğu her bir işlem için son derece açık bir dille bilgilendirir ve aydınlatır.

 

 

Trafik Kazası Avukatının Önemi

Görüldüğü üzere trafik kazalarının gerek bedeni gerekse maddi olarak çok farklı boyutları bulunmakta olup buna göre hukuk yoluna başvururken neyi talep edebileceğinizi iyi bilmeniz gerekmektedir. Bu anlamda muhakkak alanında uzman bir Trafik Kazası Avukatına başvurmanız gerekmektedir.

Özellikle de İstanbul gibi trafik yoğunluğunun azalmadığı, ayrıca ticaretin merkezi konumunda olan bir şehir için İstanbul Trafik Kazası Avukatı en çok ihtiyaç duyulan meslek gruplarından biri gibi görülmektedir. Bu anlamda Avukat Ferhat Küle İstanbul ilinin Küçükçekmece ilçesinde Kule Hukuk Bürosu bünyesinde yılların verdiği deneyim ile hizmet sunmakta, trafik kazalarından doğan her türlü hukuki ihtiyaçlarınıza yönelik destek sağlamaktadır. Hizmet vermiş olduğu alan yalnızca İstanbul ile sınırlı olmamakta, bu alanda Türkiye’nin dört bir yanında hizmet sunmaktadır. Avukat Ferhat Küle yapmış olduğu hizmetler çerçevesinde bir Trafik Kazası Avukatı olarak Sigorta Şirketlerine başvuru, maddi ve manevi tazminat davası ve tahkim gibi süreçleri sizin adınıza işletmektedir.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button