Single Blog Title

This is a single blog caption

DASK

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Türkiye’de yer alan konut ve işyerlerinin doğal afetlere karşı sigortalanmasını sağlayan önemli bir kurumdur. DASK sigortası, deprem, sel, heyelan, fırtına ve yangın gibi doğal afetler sonucunda meydana gelen zararları teminat altına alır ve vatandaşların finansal açıdan korunmasını sağlar. DASK poliçeleri, belirli risk faktörleri ve bina büyüklüklerine göre farklı fiyatlandırmaları içerebilir. Bu sigorta, olası doğal afetlerin neden olabileceği maddi kayıpları azaltarak, bina sahiplerinin ve vatandaşların güvenliğini sağlamayı amaçlar. Ancak, DASK sigortasının bazı durumlarda kapsam dışı kalabileceği unutulmamalıdır. DASK sigortasının yararları oldukça fazladır. İlk olarak, deprem ve diğer doğal afetler sonucu meydana gelen hasarlar karşılanarak, bina sahiplerinin finansal açıdan güven altında hissetmeleri sağlanır. Ayrıca, DASK sigortası zorunlu bir sigortadır ve herkesin yaptırması gerekmektedir. Bu sayede, herkes bir afet durumunda finansal açıdan koruma altında olabilir. DASK aynı zamanda, afet durumlarında hızlı müdahale ederek, zararların en aza indirilmesine yardımcı olur. Yeniden inşa sürecinde de yardımcı olan DASK sigortası, hasarlı binaların yeniden inşa edilmesi sürecinde finansal destek sağlayarak, vatandaşların bu zorlu süreçte rahatlamalarına yardımcı olur. Sonuç olarak, DASK sigortası Türkiye’deki doğal afetlerin neden olduğu maddi kayıpların önlenmesine yardımcı olan ve bina sahiplerinin finansal açıdan korunmasını sağlayan önemli bir araçtır. Bina sahiplerinin DASK poliçesi yaptırmaları, doğal afetler sonrasında meydana gelebilecek maddi kayıpları en aza indirerek, finansal açıdan güvence altında hissetmelerini sağlar. Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Türkiye’de yer alan konut ve işyerlerinin zorunlu doğal afet sigortası poliçelerini düzenleyen bir devlet kurumudur. DASK, olası doğal afetlerin yol açabileceği maddi kayıpları karşılamak üzere tasarlanmıştır. Deprem, sel, heyelan, fırtına ve yangın gibi doğal afetler sonucunda meydana gelen zararları teminat altına alır. DASK, yurttaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla 1999 yılında kurulmuştur ve tüm bina sahiplerinin bu sigortayı yaptırmaları yasal bir zorunluluktur. Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) görevleri şunlardır:

1 Konut ve işyerlerinin doğal afetlere karşı sigortalama işlemlerini yapmak

  1. Doğal afetler sonucu oluşan maddi kayıpları karşılamak
  2. Afet durumunda müdahale etmek, zararları en aza indirmek
  3. Halkın bilgilendirilmesi ve farkındalığın arttırılması için çalışmalar yapmak

5.Doğal afetlerin yol açabileceği risklerin azaltılması için tedbirler almak

6.DASK sigortası ile ilgili kanunların uygulanması ve denetimi yapmak

7.Yurttaşların haklarını koruyarak, adil bir şekilde hareket etmek

8.Sürekli olarak geliştirme ve iyileştirme çalışmaları yapmak

9.Hasar tespitleri ve ödemeleri için hizmet sunmak

10.İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, doğal afetlere hazırlık ve afet sonrası süreçte destek sağlamak.

 

DASK neleri kapsar?

DASK, Türkiye’de yer alan konut ve işyerlerinin doğal afetlerden kaynaklanabilecek maddi kayıplarını teminat altına alır. DASK sigortası aşağıdaki doğal afetleri kapsar:

1.Deprem: Yer kabuğunda meydana gelen sismik hareketler sonucunda oluşan hasarları kapsar.

2.Sel ve su baskını: Yağışların neden olduğu sel ya da barajların taşması sonucu meydana gelebilecek maddi kayıpları kapsar.

3.Heyelan: Toprak kayması, çökme veya kaygan zemin gibi nedenlerle meydana gelen hasarları kapsar.

4.Fırtına: Rüzgarın neden olabileceği zararları kapsar.

5.Yangın: Doğal afet olmamakla birlikte, yanma sonucu çevresindeki binalara da zarar verebilir. Bu nedenle yangın da DASK tarafından kapsanmaktadır.

DASK poliçeleri, belirli risk faktörleri ve bina büyüklüklerine göre farklı fiyatlandırmaları içerebilir. Bu sigorta, olası doğal afetlerin yol açabileceği maddi kayıpları azaltarak, bina sahiplerinin ve vatandaşların güvenliğini sağlamayı amaçlar.

 

DASK’ın kapsamı dışında kalan durumlar?

 

DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu), deprem bölgesinde bir ülke olduğumuzdan dolayı ne kadar önemli bir kurum olduğundan bahsetmiştik. Deprem sonrasında oluşabilecek zararların karşılanması konusunda kişileri çok ciddi yardımlarda bulunan bir kurumdur. Ancak bazı hallerde depremden dolayı zarar görmüş bile olsak bu yardımlardan faydalanmamız mümkün olmamaktadır. Bu durumlar;

1.Depremden kaynaklanmayan hasarlar: DASK poliçesi, sadece depremden kaynaklanan hasarları teminat altına alır. Başka bir doğal afet veya nedenle meydana gelen hasarlar DASK kapsamında değildir.

2.. Tapu kaydının olmaması: DASK sigortası, sadece tapu siciline kayıtlı olan binalar için geçerlidir. Tapu kaydı olmayan binalar DASK kapsamında yer almaz.

3..Bakım ve onarım eksiklikleri: Binaların bakım ve onarımlarının doğru şekilde yapılmaması sonucu oluşabilecek hasarlar, DASK kapsamında yer almaz.

4..Kasten veya isteyerek yapılan zararlar: DASK sigortası, kasıtlı bir eylem sonucu meydana gelen hasarları kapsamaz.

5..Sigorta süresinin dolmuş olması: DASK poliçeleri yılda bir kez yenilenmelidir. Poliçe yenilenmediği takdirde, sigorta kapsamı sona erer.

6.Teminat limiti aşılması: DASK poliçelerinde belirtilen teminat limitlerinin üzerinde meydana gelen hasarlar DASK kapsamında yer almaz. Bu durumda, ek sigorta poliçeleri yaptırılması gerekmektedir.

 

Yazar

Furkan YILDIRIM

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button