Ticari Davalarda Nitelik, İş Sahası ve Mahkemeler

Ticari Davalar Kapsamı

Ticari davaların niteliğinin tespiti, hukuku sürecin optimum koşullarda ilerlemesi açısından önem arz etmektedir. Bir davanın ticari dava olduğunun doğrulanması için TTK 4.maddesinde koşullar sıralanmıştır. Öte yandan ticari davanın belirlenmesinde temelde 2 ölçüt bulunmaktadır. Buna göre;

  • Davaya konu olan tarafların ikisinin de tacir olup olmadığı ve davaya konu husus sebebiyle tacir sıfatının varlığının söz konusu olduğu davalar,
  • Davaya konu iş nedeniyle tarafların sıfatına bakılmadan ticari sayılan davalar bulunmaktadır.

Ticari davaların görüldüğü mahkemeler

TTK’ya konu olacak bir davanın ticari dava olup olmadığının belirlenmesinin en mühim sonucu davanın açılacağı mahkemenin doğru tespit edilmesidir. Nitekim davanın görüleceği mahkemenin hatalı tespiti, davanın reddine sebep olmaktadır. TTK madde 5’e göre, aksine hüküm bulunmadıkça, dava olunan şeyin değerine veya tutarına bakılmaksızın asliye ticaret mahkemesi tüm ticari davalar ile ticari nitelikteki çekişmesiz yargı işlerine bakmakla görevlidir. Ticaret mahkemesinin olmadığı koşullarda ise, Asliye hukuk mahkemesinde de ticari dava açılabilmektedir.

Commercial Litigation & Dispute Resolution Archives - Meridian Lawyers

Ticari davalar iş sahası

TTK madde 4’de ticari davalara konu olacak hukuki uyuşmazlıklar düzenlenmiştir. Buna göre, her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk davaları ve çekişmesiz yargı işleri ile tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın;

  • Türk Ticaret Kanununda
  • Türk Medeni Kanununun, rehin karşılığında ödünç verme işi ile uğraşanlar hakkındaki ilgili maddelerinde,
  • Türk Borçlar Kanununun malvarlığının veya işletmenin devralınması ile işletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi hakkındaki 202 ve 203, rekabet yasağına ilişkin 444 ve 447, yayın sözleşmesine dair 487 ilâ 501, kredi mektubu ve kredi emrini düzenleyen 515 ilâ 519, komisyon sözleşmesine ilişkin 532 ilâ 545, ticari temsilciler, ticari vekiller ve diğer tacir yardımcıları için öngörülmüş bulunan 547 ilâ 554, havale hakkındaki 555 ilâ 560, saklama sözleşmelerini düzenleyen 561 ilâ 580 inci maddelerinde,
  • Fikrî mülkiyet hukukuna dair mevzuatta,
  • Borsa, sergi, panayır ve pazarlar ile antrepo ve ticarete özgü diğer yerlere ilişkin özel hükümlerde,
  • Bankalara, diğer kredi kuruluşlarına, finansal kurumlara ve ödünç para verme işlerine ilişkin düzenlemelerde,

bahsedilen koşullardan ortaya çıkan hukuk davaları ve çekişmesiz yargı işleri ticari dava ve ticari nitelikteki çekişmesiz yargı işleri ticari davalar kapsamında kabul edilir. Fakat, herhangi bir ticari işletmeyi ilgilendirmeyen havale, vedia ve fikir ve sanat eserlerine ilişkin haklardan doğan davalar bunların dışında tutulmuştur.

Ticari davalarda zamanaşımı

TTK madde 6’ya göre; ticari hükümleri belirleyen kanunlarda öngörülen zamanaşımı süreleri, Kanunda aksi belirtilmedikçe, sözleşme ile değiştirilememektedir.

Tüm detaylara ve aklınızda bulunan sorulara uzman bir cevap bulmak için Av. Ferhat Kule ile görüşebilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button