Sigortalılık Süresinin Tespiti

Tarım Bağ-Kur Sigortalılık Süresi

Çiftçi Bağ-Kur primi ödeyenlerin ödemelerini düzenli yapmaları ve geçmişe dair borçlarının olmaması Tarım Bağ-Kur sigortalılık süresinin ve emeklilikleri açısından önem arz etmektedir. Öte yandan Tarım Bağ-Kur sigortalılık sürelerinin geçmişe yönelik tespitine ilişkin olarak kanunlarda tespite imkan veren düzenlemeler bulunmamaktadır. 2926 sayılı Tarım Bağ-Kur Kanununa göre, sürüdürülen tarımsal uygulamaların varlığı, sigortalı olmak için yeterli görülmektedir.

Sigortalılık için başvuru

Tarım Bağ-Kur sigortalısı olmak isteyen çiftçinin, tarımsal faaliyetini sürdürdüğü ilinde, kanun kapsamına alındığı tarih itibariyle kanunda belirtilen sürede sigortalı olarak tescil için kuruma başvurmaması halinde, 2926 sayılı Kanun’un 5. maddesine göre sigortalılık, kurum tarafından tescil edildiği tarihi takip eden aybaşı veya tescil için yazılı başvuruyu takip eden aybaşından başlayacaktır. Prim ödenmesi, ürünün tesliminde prim kesintisinin yapılmış olması da tescil iradesi olarak esas alınmaktadır.

Sigortalılığın başlaması

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun’un 7. maddesine göre sigortalılık süresi, tarım sektöründe kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar için tarımsal faaliyetlerinin kanunla kurulu ilgili meslek kuruluşlarınca veya kendilerince, 1 yıl içinde bildirilmesi gerekir. Böylece 1 yıl içinde ilgili mercilere başvurmuş çiftçiler, kayıt oldukları tarihten itibaren ancak öngörülen 1 yıllık sürede beyandan bulunmayanların ise bildirimin kuruma yapıldığı tarihten itibaren sigortalılık süresi işlemeye başlamaktadır.

Do you need Farm Insurance? - Mountaineer Insurance Services

Sigortalılığın sona ermesi

2926 sayılı Kanuna göre, Tarım Bağ-kur sigortalılığı;

  • Tarımsal faaliyetin sona ermesi,
  • Başka bir sosyal güvenlik kuruluşu kapsamında zorunlu sigortalılığın başlaması,
  • Malullük/yaşlılık aylığı bağlanması ve
  • Vefat halinde sona ermektedir.

Prim kesintileri ve primin tespiti

Tarım Bağ-Kur sigortalılığı kapsamında ürün tesliminde bulunanlardan %1 oranında Bağ-Kur primi kesilirken; 2926 sayılı Kanunun 36.maddesi kapsamındakiler ise prim kesintisinin yapıldığı ayı takip eden aybaşından itibaren sigortalı kabul edilirler. Sonraki süreler açısından ise tarımsal faaliyetlerde prim kesintisi; araştırılan tarımsal kuruluş kayıtları, tapu kayıtları, doğrudan gelir desteğine göre belirlenir. Tüccarlara veya özel şirketlere yapılan ürün teslimlerinde ise kesilen primin kuruma intikal etmiş olması gerekmektedir.

 

Tüm detaylara ve aklınızda bulunan sorulara uzman bir cevap bulmak için Av. Ferhat Kule ile görüşebilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button