Single Blog Title

This is a single blog caption
Temyiz Edilmiş Ceza Dosyaları Yargıtay’da Nasıl İşlenir?

Temyiz Edilmiş Ceza Dosyaları Yargıtay’da Nasıl İşlenir?

Ceza Hukuku Yargıtay Kararları

Ceza hukuku için yargıtay sonuçları davanın içeriği ve avukatların dava süreci boyunca iş konusunda hassasiyetleri ve savunma güçlüğüne göre belirlenmektedir. Yargıtay dosyaları için ilk olarak mazeretlerin açık ve net olarak dilekçe ile verilmesi gerekmektedir. Dilekçenin değerlendirilmesi ardından kabul edilmesi halinde, işleme tabii tutulmaktadır. Bunun yanı sıra Hukuk Genel Kurulu ve Ceza Genel Kurulu kararları haricinde Yargıtay Daire kararlarına da itiraz etmek mümkündür.

Temyiz Edilmiş Ceza Dosyaları Yargıtay’da Nasıl İşlenir?

Ceza dosyası Yargıtay kapsamında çeşitli adımlarla işlenmektedir. Ceza dosyası, yerel mahkemeden ilk olarak yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaşmaktadır. Daha sonra:

  • Dosyalar Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaştırılır ve tebliğ numarası alır.
  • Ardından dosya takibi yapılır. Daha sonra dosya inceleme sırasını beklemek için arşive gönderilir.
  • Ardından Cumhuriyet savcısı gerekli işlemleri yapar.
  • Kaydı yapılmış olan dosyaların ön incelemesi yapılmaktadır. Ardından dosya duruşma memuruna bu raporlar iletilmektedir.
  • Duruşma memuru bu noktada dosyaya duruşma tarihini ve duruşma saatini vermektedir. Dosya daha sonra tebligat memuruna ulaştırılır.
  • Dosya bu aşamadan sonra tevzi bölümüne gönderilir.
  • Karar memuru ise bu şamada karar numarası verir ve ilam memuru tarafından yazılmasını da sağlar.
  • Yazı işleri müdürü ise ilamları kontrol eder ve onaylama aşamalarını da tamamlar.
  • Onay işlemlerinin yapılmasından sonra dosya kapatılmak üzere posta bölümüne teslim edilir.
  • Posta memuru bu noktada dosyayı kapatır ve yerel mahkemeye gönderir.

Yargıtay Kararları Temyiz Edilir mi?

Ceza hukuku yargıtay kararları temyize gidebilir. Hukuk dairelerinde yerel mahkemeden gelen dosyanın kayıt edilmesi ardından daire esas numarası alınmaktadır. Dosyanın takibi ise bu noktada esas numarası üzerinden sağlanmaktadır. Kayıt edilmiş olan dosya ise ön inceleme için ilgili tetkik hakimine iletilmektedir. Ön inceleme ile görevli hakim tarafından dosyanın incelemesi de yapılmaktadır. Duruşma memuru ise bu noktada tüm detayları hazırlar ve tebligat memuruna gönderir. Yargıtay kararlarının analiz edilmesi ve online olarak kişiler tarafından incelenmesi de mümkündür. UYAP sistemi ile yargıtay tarafından verilen kararlar görüntülenebilir.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button