Single Blog Title

This is a single blog caption
İcra Avukatı ile Alacak Takibi Nasıl Yapılır?

İcra Avukatı ile Alacak Takibi Nasıl Yapılır?

İcra Avukatı Danışma

İcra avukatından danışma alma özellikle icralık durumlar için en sağlıklı yöntemdir. Özellikle icraya verecekseniz ya da icralık olmuşsanız, duruma itiraz etmeniz ya da süreci daha hasarsız şekilde atlatmanız için icra avukatı desteği almanız önemlidir. İcra avukatları, çalışma alanı bakımından özel eğitim almış ve bu konuda uzmanlaşmış kişilerdir. İcra avukatları:

  • İcra takibinin başlatılmasını,
  • İcra takibinin yürütülmesini,
  • Alacağın tahsil edilmesini,
  • Sürecin kontrol edilmesini,
  • Borçtan kurtulma yöntemlerini,
  • Haciz kaldırma işlemleri için iki taraflı şekilde hizmet vermektedir.

İcra durumlarda alanında uzman bir avukat ile beraber çalışmak, sürecin en hasarsız ve başarılı şekilde sonuçlanmasına da destek olacaktır.

İcra Avukatı ile Alacak Takibi Nasıl Yapılır?

İcra avukatı danışma hizmeti sayesinde bu sürecin takibi direkt olarak avukat tarafından yapılır. Alacaklı olan kişi, alacak takibini direkt olarak kendisi de başlatabilir. Ancak en sağlıklısı özellikle bir vekaletname ile beraber avukatın süreci kontrol etmesini sağlamaktır. Alacak takibi ilamlı ya da ilamsız şekilde başlatılabilmektedir. İlamlı takipler; mahkeme kararı ile icra takibinin başlatılması anlamına gelmektedir. Fakat mahkeme kararının olmaması durumlarında, borcu ispat eden başka herhangi bir belge ya da icra takibinin başlatılması mümkün olmaktadır. Alacaklı ya da vekil avukatlar, yetkili icra dairesine takip talebinde bulunmaktadır. Bu noktada icra dairesi borçlu için ödeme tebliğ çıkarmaktadır. Tebliğ çıkmasından sonraki yedi gün içerisinde itiraz edilmesi gerekmektedir. Aksi halde, icra takibi başlar.

İcra Avukatı ile Haciz İşlemleri

İcra avukatı ile vadesi gelmiş borçlarda haciz işlemlerini yapmak için ihtiyati haciz kararının verilmesi gerekmektedir. İhtiyati haciz kararı tüm borç çeşitleri için geçerli değildir. Bu işlemler yalnızca kambiyo senetleri, sözleşmeler, faturalar sebebiyle meydana gelen borçlar sebebiyle yapılmaktadır. İhtiyati tedbir kararına başvurulması için aranan dört koşul bulunmaktadır. Bunlar ise:

  • Borcun ispatlanabilir ve belgelenebilir olması gerekmektedir.
  • Borcun rehinle temin edilmemiş olması gerekmektedir.
  • Haciz karaarının yetkili mahkemeden alınmış olması gerekmektedir.
  • İhtiyati haciz kararlarının haksız çıkması hallerinde borçlunu uğrayacağı zararların giderilmesi için alacaklının alacağının yüzde 15’inin teminat olarak yatırılması gerekir.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button