Single Blog Title

This is a single blog caption
Yargı Dava Çeşitleri Nelerdir?

Yargı Dava Çeşitleri Nelerdir?

İdari Yargıda Destek Tazminatı

İdari yargı için manevi tazminat davası; idarenin herhangi bir işlem, eylem ya da ihmal sebebiyle bir kişiyi zarara uğratması ve mağdur etmesi nedeniyle açılmaktadır. İdari yargıda tazminat davası dilekçe örneği bu noktada mutlaka alanında başarılı ve profesyonel bir avukat tarafından hazırlanmalıdır. Tam yargı davaları, manevi zararların tazmin edilmesi için açılan idari davalardır. Tam yargı davası, idare aleyhine açılan, özel hukukta tazminat ya da alacak davasına benzeyen bir idari dava olarak da kabul edilebilir. Tam yargı davaları; idari işlemlerden kaynaklanan zararlarının tazmini için açılabileceği gibi iptal davası ile de açılabilir. Tam yargı davası için görevli olan mahkemeler ise:

  • İlk derece mahkemesi kapsamında İdare mahkemesi
  • İlk derece mahkemesi olarak Vergi mahkemesi
  • İstinaf mahkemesi olarak Bölge idare mahkemesi
  • Temyiz mahkemesi ve bazı davalarda ilk derece mahkemesi için Danıştay

Yargı Dava Çeşitleri Nelerdir?

İdari yargıda destek tazminatı dışında iptal davaları için de dava açılabilir. İdare hukukunda tam yargı davasının esas görevi ise idarenin işlem ve eylemlerine karşı verilen zararların yerine koyulmasıdır. Buna göre çeşitleri ise:

  • Tazminat davası kapsamında tam yargı davası
  • İstirdat davası kapsamında tam yargı davası
  • Vergi davası kapsamında tam yargı davası
  • İdari sözleşmelerden doğan tam yargı davası

İdare Hukuku İşlevi Nedir?

İdareye karşı manevi tazminat davası zamanaşımı yasalar tarafından belirlenmiştir. Genel itibari ile davanın içeriği de bu durumu belirleyebilmektedir. İdare hukuku kapsamında idarenin genel olarak iki tür hukuki sorumluluğu bulunmaktadır. Bunlar ise:

  • İdarenin özel hukuk ilkeleri neticesinde yaptığı sözleşmelerden ya da fiillerden kaynaklanan özel hukuk sorumlulukları.
  • İdarenin idare hukuku ilkeleri kapsamında yaptığı sözleşmeler ve idarenin tüm işlem ve eylemlerinden kaynaklanan kamu hukuku sorumlulukları.

İdare hizmet kusuru ya da kusursuzluk sorumluluk ilkelerine aykırı davranış göstermiş ya da hizmet vermiş ise bu noktada kişiler tazminat alma hakkını elde edebilmektedir. Tam yargı mahkemelerinde çalışacak olan avukatların bu konuda deneyimli ve başarılı olmaları gerekmektedir.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button