Single Blog Title

This is a single blog caption

TAPU İPTAL VE TESCİL DAVALARI

Tapu iptali ve tescili davaları, ayni hakkı ihlal edilen kişinin menfaatini korumayı öngören bir dava türüdür. Tapu iptal ve tescil davaları, kanuna aykırı düzenlenen tapu kaydının hukuka uygun hale getirilmesini amaçlamaktadır.

Tapu iptal ve tescil davalarında temel gaye, tapudaki geçerli ve hukuka uygun bir sebebi olmayan tescillerin geçerliliğinin yok edilmesidir.

Tapu iptal davalarının açılması için temel koşul, bir tapu devir işleminde veya devirden sonra haksızlığa uğrayarak maddi kayba uğranıldığı varsayılan tüm hallerdir. Ayrıca uygulamada tapu iptal ve tescil sebeplerinde en sık rastlanan haller ise devir teslim sürecinde yapılan hesap hataları, vekalet görevinin kötüye kullanılması, miras adaletsizliği ve tescilin sonradan değiştirilmesi olarak görülmektedir.

Tapu İptal ve Tescil Dava Sebepleri

Yolsuz tescil durumu, tapudaki şekli hak sahipliği ile gerçek anlamda hak sahipliğinin uyumsuzluğuna yol açmakta ve bu durumun düzeltilmesi için, tapu iptal ve tescil davası açılmasını zaruri kılmaktadır. Yolsuz tescil, birçok sebepten ortaya çıkabilir. Her ne kadar, bu sebepleri sınırlı tutmak mümkün değilse de, uygulamada işbu davaya konu yolsuz tescil sebepleri aşağıdaki gibidir;

  • Hukuki ehliyetsizlik sebebiyle
  • Mirastan mal kaçırma sebebiyle
  • Vasinin yetkisinin kötüye kullanımı sebebiyle
  • İmar uygulamasından kaynaklanan tapu iptali ve tescili davası,
  • Sahte vekaletname sebebiyle
  • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi sebebiyle
  • Aile konutuna dayalı tapu iptal ve tescil davası,
  • Zilyetlik ve kazandırıcı zamanaşımı sebebiyle tapu tescil davası.

Tapu İptal ve Tescil Davalarında Süreler

Tapu iptal ve tescil davaları, yapıları gereği zamanaşımı ya da hak düşürücü süreye bağlanmazlar. Dolayısıyla yolsuz tescil hallerinde tapu iptal ve tescil davaları herhangi bir süre sınırlaması olmadan açılabilmektedir.

Tescil işlemi sonrasındaki 10 yıl süresince, elindeki taşınmazın tapusunu herhangi bir özel veya tüzel kişiye devretmemesi, kesintisiz bir şekilde elinde tutan birey için  tescil işleminde usulsüzlük tespit edilse dahi iptal davası açılamamaktadır. Buradaki ayrım, tapu aleyhinde daha önce herhangi bir iptal davasının açılmamış olmasıdır

Tapu iptali davaları, tüm gayrimenkul davaları gibi taşınmazın bulunduğu yerde açılmaktadır. Görüleceği üzere tapu iptal ve tescil davaları titizle inceleme ve konuya hakimiyet gerektirmektedir. Bu anlamda Tapu iptal ve tescil davası dilekçesinde gayrimenkulün kayıt bilgileriyle arazideki durumu ve olayın durumuna göre yapılan işlemdeki hukuka aykırılıkların açık olarak açıklanması gerekmektedir. Tapu kayıtları, kayıtlara dayanak teşkil eden belgelerle birlikte sunulması halinde dava dosyası için doğru bilgi sağlarken zaman kaybını azaltacaktır. Tapu iptali davası dilekçesinde uzman raporunun istendiği haller, keşif işleminde veya tanıklar dinlenirken dikkat edilecek hususlar kesin olarak vurgulanmalıdır. Dolayısıyla tapu iptal ve tescil davalarında taşınmaz hukukunda deneyimli gayrimenkul avukatı desteği sürece zaman ve kaynak yönetimi açısından katkı sağlayacaktır

Gayrimenkul davası nasıl açılır? Gayrimenkul dava kapsamlar nelerdir? Gayrimenkul davaları ne kadar sürer? Gayrimenkul dava masrafları benzeri hususlarda daha fazla bilgi almak ve diğer sorularınız için büromuz alanında deneyimli GAYRİMENKUL avukatından danışmanlık hizmeti sağlayabilirsiniz.

 

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button