Single Blog Title

This is a single blog caption
Yetkili İcra Dairesi Ve Mahkemeler

Şişli İcra Avukatı Ve Dava Süreci

 

Şişli’de icra avukatı olarak davaların takip ve işleyiş süreçlerini özenle yürütmekteyiz. Şişli’de icra takip işlemlerinin belirli süreleri vardır. Bu süre 1 yıla da sarkabilir ya da daha erken de sonuca bağlanabilmektedir.

İcra Takibinin Başlanılması

İcra takip işlemleri alacaklı ve Şişli icra avukatı ile beraber takip dilekçesi ve başvuru harcı verilerek icra mahkemesinde başvuru işlemleri başlatılmaktadır. Daha sonra icra müdürü bu icra takip isteğini kontrol edip onayladıktan sonra borçluya icra ya da tahsilât uygulamasını yapmaktadır. Aşağıda icra takip işleminin yapılma aşamaları sırasıyla gösterilmektedir:

 • İcra Takip Talebi
 • Ödeme Ya da İcra Emri
 • Ödeme Yapılması
 • Haciz Aşaması ( Ödeme Yapılmaması Halinde )
 • İlgilileri Hacizden Haberdar Etme
 • Kıymet Takdiri Yapılması
 • Kıymet Takdirinden İlgilileri Haberdar Etme
 • Satış Talebi
 • Satış ve İhale Şartlarının Belirlenmesi
 • İhale ve Satış
 • İhalenin Feshi
 • İhalenin Kesinleşmesi
 • Mülkiyetin Alıcıya Geçirilmesi
 • Sıra Cetveli Yapılması
 • Paranın Alıcıya Ödenmesi
 • Harçların Alınması
 • Dosyanın İnfazen Kapatılması

İcra Sonucunda Oluşabilecek Olasılıklar

İcra işleminin sonucunda borçlu veya talebi belli sebeplerle reddedilen alacaklı kişler 7 gün içerisinde icra mahkemelerine şikâyette bulunabilmektedir. Bu şikâyet talebinin sonuçlanması 10 gün gibi kısa bir süre zarfında gerçekleşmektedir. Aşağıda icra sonucunda oluşabilecek şikayetler verilmektedir:

 • Takibin İptali Şikâyeti
 • İcra Emrinin İptali Şikâyeti
 • Tebligatın İptali Şikâyeti
 • Ittıla Tarihinin Tespiti Şikâyeti
 • Memur Muamelesini Şikâyet

Yetkili İcra Dairesi Ve Mahkemeler

Şişli’de icra davalarının yasal yollarla yapılması için alacaklıların ve İstanbul icra avukatlarının yetkili icra dairesi ve mahkemelere başvuru yapması gerekmektedir. Yasal olmayan yerlerde yapılan icra takip başvuruları geçerli sayılmayıp, takip işlemi başlatılmamaktadır. Aşağıda alacaklıların başvurması gereken icra daireleri şöyle yetkilidir:

 • Akdin Yapıldığı İcra Dairesi
 • Genel Yetkili Mahkeme
 • Davalının Birden Fazla Olması Halinde Yetki
 • Bir Yerde Geçici Olarak Oturanlara Karşı Açılacak Davalarda Yetki
 • Türkiye’de Yerleşim Yerinin Bulunmaması Hâlinde Yetki 
 • Sözleşmeden Doğan Davalarda Yetki
 • Mirastan Doğan Davalarda Yetki
 • Şubeler Ve Tüzel Kişilerle İlgili Davalarda Yetki
 • Sigorta Sözleşmelerinden Doğan Davalarda Yetki
 • Haksız Fiilden Doğan Davalarda Yetki;
 • Yetki Sözleşmesi İle Kararlaştırılan Yetkili Yer

 

 

 

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button