Senet Üzerinde Tahrifat Suçu ve Cezası

Senet Üzerinde Oynama Suçu

Günümüzde çeşitli sahalarda sıklıkla kullanılan kambiyo senetleri (bono, poliçe, çek) Türk Ceza Kanunu kapsamında hüküm altına alınan özel belgelerdir. Kambiyo senetleri üzerinde değişiklik yapılmasının gerektiği koşulların doğması halinde iki tarafında onayı gerekli iken ya eski senet ortak kararca imha edilir ya da ciro edilmiş senette hak zıyaı yaşanmaması adına borçlunun imzası kaydıyla senet üzerinde değişiklik yapılabilir. Yine TCK’ya göre özel nitelikteki kambiyo senetleri üzerinde yapılan tek taraflı değişiklik veya oynama resmi belgede sahtecilik suçu olarak dikkate alınır.

Senette Tahrifat Suçu Kapsamı

Senette sahtecilik suçu şikayete tabi suçlar kapsamında ele alınmaz. Nitekim suçun mağdur tarafı devlet olurken; davada devlet tarafından suçluya açılır. Senette oynama suçu genelde;

  • Senet üzerindeki rakamın değiştirilmesi
  • Senedin sahte olarak düzenlenmesi
  • Senedin diğerlerini aldatacak şekilde değiştirilmesi
  • Sahte belgenin kullanılması şeklinde işlenir.

Senet Üzerinde Oynama Suçu Cezası

Türk Ceza Kanunu madde 204’e göre, bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Senet Üzerinde Oynama Suçunda Menfi Tespit Davası

Senet üzerinde yapılan değişiklikle borcu arttırılan ya da hiç borcu olmadığı halde borç çıkartılan mağdur, menfi tespit davasıyla borçlu olmadığını ispatlamak için senette oynama suçunun varlığını sorgulatabilir.

Senette Sahtecilik Suçu Zamanaşımı

Şikayete tabi olmayan senette oynama suçunda dolayısıyla süre aşımına uğrayacak bir şikayet sürecinden bahsedilemez. Ancak resmi belgede sahtecilik suçunda zamanaşımı süresi 8 yıldır. Yine de şikayetçi tarafından savcılığa bildirilen senette sahtecilik suçunda zamanaşımı süresi 8 yıl olacaktır.

Bu konuda daha fazla bilgi almak için büromuzun alanında deneyimli ceza avukatlarından danışmanlık hizmeti sağlayabilirsiniz.

.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button