Single Blog Title

This is a single blog caption
Sağlık Avukatları Hangi Davalara Bakar 2019

Sağlık Avukatları Hangi Davalara Bakar

Sağlık Avukatı

Sağlık avukatının hizmet alanı sağlık hukukuna giren tüm konulardır. Doktor ve hasta haklarının korunabilmesi için sağlık hukuku düzenlenmiştir. Herhangi bir hakkın ihlalinin yaşanması halinde de sağlık hukuku kapsamında dava açılabilmektedir. Örneğin doktor hatası nedeniyle bir kişi mağduriyet yaşamışsa bunun için mağdur taraf dava açabilir ve tazminat talebinde bulunabilir. Sağlık hukuku avukatı bu davaların açılması ve dava sürecinde müvekkillerin savunulması hizmeti vermektedir.

Malpraktis Nedir ?

Bir tıbbi müdahalenin hukuka uygun bir şekilde yapılmaması ve hastanın bu müdahaleden zarar görmesidir. Doktorların hastalara yapacakları her müdahale için hastanın iznini almış olması gerekir. Bu izin alınmadan önce de hastaya detaylı bilgilendirme yapılmalıdır. Yani bir hasta kendisine uygulanacak olan tedaviyi ve bu tedavinin doğuracağı sonuçları bilmelidir. Geçmiş yıllarda bu konuda çok büyük istismarlar yaşanmış olmasından dolayı günümüzde hastalara uygulanan tıbbi müdahaleler konusunda hem dünyada hem de Türkiye’de çok daha hassas davranılıyor. Şayet bir kişiye yeterli bilgi verilmez ya da izni olmaksızın bir tedavi uygulanırsa ya da yanlış bir tedavi sonucunda hasta zarara uğrarsa malpraktis nedeniyle dava açılabilmesi mümkündür. Bunun için de yine sağlık avukatları hizmet verir. Sağlık avukatları böyle durumda hastalara vekillik edebildiği gibi doktorların da savunmasını yapabilir.

Sağlık Avukatları Hangi Davalara Bakar ?

Sağlık avukatlarının baktığı davalardan bir tanesi doktor ya da hasta haklarına ilişkin yaşanan hak ihlalleri için açılan davalardır. Bunun yanı sıra hekim hatasından yani malpraktisten dolayı davalar için de sağlık avukatları görevlidir. Bu avukatların ilgilendiği diğer davalardan bazıları ise şu şekildedir:

  • Tıp ve ilaç hukukundan doğan tazminat davaları,
  • Organ naklinin hukuki boyutu ve yüksek sağlık şurası kararları,
  • Özel sağlık kuruluşlarının sorumluklarına ilişkin davalar.

Sağlık hukuku konusuna giren bir dava açmak isteyen kişilerin de başvurmaları gereken avukat Ferhat Kule’dir. Sağlık hukuku konusunda tecrübesini günden güne arttıran Kule müvekkillerini en iyi şekilde temsil etmesinden dolayı sıklıkla başvurulan bir avukattır. https://ferhatkule.av.tr/ internet sitesine giren kişiler sağlık avukatı hakkında detaylı bilgi öğrenebilir ve iletişim bilgileri ile de avukata ulaşabilir.

 

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button