Single Blog Title

This is a single blog caption

PANDEMİNİN KİRA SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ

Korona virüsü sebebiyle piyasalar durgunlaşırken insanlar ya işlerini yürütememekte ya da evden takibini yapmaktadır. Dolayısıyla bu süreçte hem kazanç kaybı söz konusu iken hem de faaliyetlerin sürdürüldüğü kiralanmış işyerleri de pasif hale gelmektedir. Bu aşamada kanun, kazanç sağlamakta güçlük çeken, iş yeri kirasını ödeyemeyen kiracılara destek olmak için birtakım düzenlemelerde bulunmuştur. Böylece belirli süre dahilinde iş yeri sahiplerinin kira sözleşmelerini pandemi sebebiyle feshinin önüne geçilmeye çalışılmaktadır.

31080 sayılı Resmi Gazete’de 26.03.2020 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Geçici 2. Maddesi ile; 01.03.2020 tarihinden 30.6.2020 tarihine kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin ödenememesinin, kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacağı ifade edilmiştir.

Bu kapsamda 01.03.2020 ile 30.06.2020 tarihleri arasında doğmuş ve süresinde ödenmemiş kira borçlarının, kiraya verenlerin, iş yeri kiracıları aleyhinde kira sözleşmesinin feshi ve tahliye talepli dava açmaları kanun koyucu tarafından engellenmiştir. Fakat yukarıda belirlenen döneme ilişkin kira borçları askıya alınmamış olup, kiraya verenlerin bu dönemde işleyen kira alacağına ilişkin alacaklarının devam ettiğinden sonuç olarak bu alacaklar icra takibine konu olacaktır.

Bu düzenleme ile salgın sürecinde 01.03.2020 ile 30.06.2020 tarihleri arasında doğmuş kira ödemelerini geciktiren işyeri kiracılarının, kiralanandan tahliyesinin engellenmesi amaçlanmıştır.

Düzenleme yalnızca fesih yasağı getirirken; kira bedelini ödeyemeyen kiracı, para borcunda imkansızlık olmayacağı için temerrüde düşmekte ve temerrüt faizinden yükümlü olmaktadır.Fakat ispatlama yükümlülüğünü yerine getirirse, kusurlu temerrüdün sonuçlarından sorumlu olmamaktadır.

Bu konuda daha fazla bilgi almak için büromuz alanında deneyimli avukatlardan danışmanlık hizmeti sağlayabilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button