ŞİRKET BİRLEŞME VE DEVRALMALARI

Şirket Birleşme ve Devralmaları

Şirketler yerli ve yabancı piyasalarda devamlılıklarını sürdürmek ve rekabet avantajı yakalayabilmek adına çeşitli politikalar ve stratejiler uygulayarak büyümeye çalışırlar. Büyüme içsel ve dışsal şekilde iki türlü sağlanabilecekken şirket birleşme ve devralmaları dışsal büyüme kararları kapsamındadır. Dolayısıyla şirketlerin birleşme ve devralma kararları kendilerini iyi tanımak olduğu kadar birleşme veya devralma kararı verilen şirketlerin de iyi değerlendirilmesi, güvenilirlikleri ve karar sonrası verimliliğin korunacağının net tespiti rasyonel kararlar için önemlidir.

Şirketlerin birleşme ve devralma kararları genellikle Mali Müşavirler ve denetçiler tarafından değerlendirilirken hakların ve malların hukuki işleyişinde avukat desteği de gereklidir. Hukuk büromuz birleşme ve devralma sürecine ilişkin raporların düzenlemesi, karar organlarının işleyişi, sözleşmelerin revizesi, lisans, hissedarlıklar, tedarik, ruhsat izinleri benzeri birçok alanda hizmetler sunmaktadır.

Şirketler, kaynak kullanımları ve faaliyetlerinde verimliliklerini arttırma, maliyetlerini düşürme, örgütlenmede tasarruf ve daha etkin yönetimi sağlama sebebiyle birleşme veya devralma yoluna giderler. Dolayısıyla 6102 TTK kapsamında düzenlenen şirket birleşme ve devralma kanununu da şirketlerin kârlılığını arttırarak devamlılıklarını sürdürülebilir kılma isteklerine ilişkin ayrıntılı hukuki içerik sunmaktır. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 136 ila 138 Maddesi hükümler, Sermaye Piyasası Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanunu çerçevesinde devralma şeklinde birleşmek maksadıyla birleşme sözleşmeleri akdedilmiştir.

Türkiye’de şirket birleşme ve devralmalarına bakıldığında genellikle anonim şirketler temelinde aile şirketlerinde yaygın olduğu gözlenmektedir. Ancak yine SPK raporları incelendiğinde özellikle şirket devralmaları sonrasıyla önceki sürecin kârlılık oranlarında olumsuz yönde gelişim gösteren şirket örnekleriyle karşılaşılmıştır. Bu anlamda esas gayesi büyüme ve verimlilik olan bu kararların sonuçlarının olumsuz tablo sunması kararın sonrası kadar önceki sürecinde de iyi yönetilmediği eleştirisini ortaya çıkarmaktadır. Bu eksiklik deneyimli ekiplerle, azami temsil örneğiyle ve derinlemesine profesyonel değerlendirmeyle aşılabilir.

Şirket birleşmeleri ve devralma kararları sürecinde daha detaylı bilgi almak isterseniz  büromuz TTK ve Şirketler Hukuku alanında deneyimli avukatlarına başvurabilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button