Single Blog Title

This is a single blog caption

Özel Sağlık Sigortası

Yapılan sigorta sözleşmeleri çeşitli riziko türlerine ilişkin güvenceler sağlar. Bu güvence altına alınanlardan en önemlisi ve sık karşımıza çıkanı elbette sağlık alanıdır. Sigorta sözleşmeleri, sigortalının sağlık giderlerini karşılamak için çeşitli teminatlar sunar. Sağlık sigortaları, çeşitli hastalık, yaralanma veya diğer sağlık sorunlarına karşı koruma sağlar ve sigortalının tedavi masraflarının bir kısmını veya tamamını karşılayabilir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte özel sağlık sigortası sözleşmesi de Türk hukukunda ilk defa düzenlenmiştir. Bu kapsamda, özel sağlık sigortası sözleşmeleri, “Can Sigortaları” başlığı altında, hastalık sigortaları ile birlikte ele alınmış ve Sigorta Hukuku kitabının İkinci Kısım İkinci Bölümü’nde yer alan 1511 ila 1519 numaralı maddeler arasında hüküm altına alınmıştır. Bu düzenlemeler, özel sağlık sigortası sözleşmelerinin şartlarını, uygulanacak hükümleri ve sigortalının haklarını belirlemektedir. Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmesi gereken birçok konunun yönetmelikle düzenlendiğini de görmekteyiz. Bu eksiklikler ikincil mevzuat ile (Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik ve Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği) tamamlanmıştır.

>Sağlık sigortaları, temel olarak iki tür teminat sunar: Tedavi masrafları teminatı ve hastalık, kaza veya sakatlık nedeniyle kayıp gelir teminatı.

Tedavi masrafları teminatı, sigortalının hastanede yatması veya ameliyat olması gerektiği zamanlar gibi tıbbi masraflarını karşılamayı amaçlar. Bu teminat, hastalığın veya yaralanmanın türüne ve sigorta poliçesinde belirtilen şartlara göre değişebilir.

Kayıp gelir teminatı, sigortalının hastalık, kaza veya sakatlık nedeniyle çalışamayacağı zamanlarda gelir kaybını telafi etmeyi amaçlar. Bu teminat, hastalığın veya yaralanmanın türüne ve sigorta poliçesinde belirtilen şartlara göre değişebilir. Diğer sağlık teminatları arasında, diş tedavisi, göz muayenesi, ilaçlar ve acil tıbbi durumlarda ambulans hizmetleri gibi konular da yer alabilir.

Sonuç olarak, sağlık sigortası, sigortalının sağlık sorunlarına karşı koruma sağlar ve sağlık hizmetleri için ödenmesi gereken maliyetleri en aza indirir. Bu nedenle, sağlık sigortası, herkes için önemli bir yatırım olabilir.

>Sağlık sigortası genel olarak genel sağlık sigortası ve özel sağlık sigortası olarak ikiye ayrılır.

Genel sağlık sigortası, bir ülkedeki tüm vatandaşların ve bazı durumlarda yasal olarak orada ikamet eden yabancıların, kamu sağlık sigortası sistemi tarafından sağlanan sağlık hizmetlerine erişimlerini kapsar. Genel sağlık sigortası, genellikle ülkenin vatandaşlık veya ikamet durumuna göre finanse edilir ve ödeme kaynakları arasında vergiler, primler ve diğer katkı payları yer alabilir. Genel sağlık sigortası, Türkiye’de SGK tarafından yürütülen, zorunlu olan bir sağlık sigortasıdır. Bu sigorta, vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını amaçlar ve isteğe bağlı değildir. Herkesin doğumdan ölüme kadar kapsamlı bir sağlık hizmeti alabilmesi için tasarlanmıştır. Genel sağlık sigortası primleri, SGK tarafından belirlenen kriterlere göre belirlenir ve tüm çalışanlar tarafından ödenir. Ayrıca, işsiz ve emekli vatandaşlar da genel sağlık sigortası kapsamındadır ve bu hizmetlerden ücretsiz olarak yararlanabilirler.

Özel sağlık sigortası, bireysel olarak veya işverenleri tarafından sağlanan ek bir sigorta türüdür. Bu tür sigortalar, genellikle kamu sağlık sigortası sistemine ek olarak özel sağlık hizmetleri sunan özel sağlık kuruluşları veya hastanelerden sağlık hizmeti alımını kapsar. Özel sağlık sigortası, daha yüksek düzeyde sağlık hizmetleri sunabilecek ek bir güvence sağlar ve bazı durumlarda genel sağlık sigortasının kapsam dışında kalan hizmetler için kullanılır. Her ülkenin sağlık sigortası sistemi farklıdır ve kapsamları değişebilir. Ancak, genel olarak sağlık sigortası, bireylerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıran bir tür sigortadır. Özel sağlık sigortası, temel olarak sigortalının kaza veya hastalık nedeniyle yapılan tedavi giderlerinin tazmin edilmesi amacıyla tasarlanmış bir sigorta türüdür. Bununla birlikte, poliçe kapsamı, birçok farklı faktöre bağlı olarak değişebilir ve bazı özel sağlık sigortası poliçeleri, zarar sigortası ve meblağ sigortasının özelliklerini birlikte barındıran karma nitelik taşıyabilir.

Özel sağlık sigortası, bir sigorta şirketi ile birey arasında yapılan, belirli bir prim karşılığında bireyin özel sağlık hizmetleri alabilmesini garanti altına alan bir sigorta sözleşmesidir. Bu sigorta sözleşmesi, bireylerin talebi doğrultusunda kurulur ve isteğe bağlıdır. Özel sağlık sigortası, kişilerin devlet sağlık hizmetlerinden aldıkları hizmetlerin yanı sıra, özel hastanelerde alacakları sağlık hizmetlerini de kapsar. Bu sayede, özel sağlık sigortası sahibi bireyler, daha hızlı ve kaliteli sağlık hizmeti alabilirler. Ancak, özel sağlık sigortası poliçeleri şirketten şirkete ve sözleşmeden sözleşmeye değişebilir. Poliçelerde belirli kapsam dışı hizmetler veya ödeme sınırlamaları da olabilir. Bu nedenle, özel sağlık sigortası satın almadan önce, poliçenin kapsamını ve koşullarını dikkatlice okumak ve anlamak önemlidir.

Özel sağlık sigortası üçe ayrılabilir ve bu ayrım genellikle şu şekilde yapılır:

  1. Özel Sağlık Sigortası: Kişilerin önceden belirlenmiş primler karşılığında özel sağlık hizmeti alabileceği bir sigorta türüdür. Bu sigorta türü genellikle poliçede belirtilen hastaneler ve doktorlarla sınırlıdır ve bu sağlık hizmetlerinden yararlanmak için önceden anlaşmalı sağlık kurumlarına gitmek gerekmektedir.
  2. Tamamlayıcı ve Destekleyici Sigorta: Bu sigorta türü, kamu sağlık sigortası kapsamında alınan sağlık hizmetlerinin maliyetini karşılamak için tasarlanmıştır. Tamamlayıcı sağlık sigortası, kamu sağlık sigortası kapsamında olmayan hizmetler için ek bir sigorta olarak düşünülebilir. Destekleyici sağlık sigortası ise, özel sağlık sigortasına ek olarak düşünülebilir ve daha yüksek bir prim ödeyerek özel sağlık hizmetleri sunan daha geniş bir ağa erişim sağlayabilir.
  3. Seyahat Sağlık Sigortası: Yurt dışına seyahat eden kişilerin ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış bir sigorta türüdür. Seyahat sağlık sigortası, yurt dışında acil tıbbi müdahaleler, tedaviler ve tıbbi nakliye gibi ihtiyaçları karşılamak için tasarlanmıştır.

 

Özel sağlık sigortası sözleşmesi kapsamına dâhil edilebilecek teminat türleri şunlar olabilir:

  1. Tedavi masrafları: Hastanede yatışlar, cerrahi müdahaleler, ilaçlar ve diğer tıbbi tedavilerin masrafları gibi tedavi maliyetleri.
  2. Muayene ve teşhis: Tıbbi testler, doktor muayeneleri ve diğer teşhis hizmetleri masrafları.
  3. Diş tedavisi: Diş hekimi ziyaretleri, diş çekimi, kanal tedavisi, dolgular ve diğer diş tedavileri masrafları.
  4. Gözlük, kontakt lens ve göz muayeneleri: Göz doktoru ziyaretleri, göz muayeneleri ve gözlük ya da kontakt lens masrafları.
  5. Acil tıbbi hizmetler: Acil durumda tıbbi hizmetler ve ambulans hizmetleri masrafları.

Ancak, uygulamada yer alan genel işlem koşulu niteliğine sahip çerçeve özel sağlık sigortası sözleşmelerinde, bazı teminat türleri kapsam dışında tutulabilir. Örneğin, bazı sağlık sigortası şirketleri doğum, psikolojik danışmanlık, alternatif tıp gibi teminat türlerini kapsam dışında tutabilir veya sınırlayabilirler. Bu nedenle, sigorta sözleşmesini imzalamadan önce, sözleşmede yer alan teminat türlerini dikkatli bir şekilde okumak ve anlamak önemlidir.

Sağlık sigortası sektörü, geçmişte sadece 18 yaş üstü kişilere sağlık sigortası yapılmakta iken, şimdi yeni doğan bebeklerin de özel sağlık sigortası poliçesine dahil edilebileceği ek hizmetler ve teminatlar sunmaktadır. Ancak, 18 yaşından küçük çocuklar, yalnızca aileleri ile birlikte sigortalanabilirler.

Aynı zamanda sağlık sigortası yaptırmak için, mevcut sağlık durumunuzun ve risklerinizin belgelenmesi gerekmektedir. Bu belgelere dayanarak, poliçe değeri belirlenir ve size değişik alternatif hizmetler, indirimler ve ek teminatlar sunulur. Sigorta şirketleri, sağlık sigortası poliçeleri ile birçok farklı sağlık hizmetini kapsayabilirler. Örneğin, acil tıbbi hizmetler, hastanede yatışlar, ameliyatlar, yaralanma veya hastalıklar nedeniyle gereken rehabilitasyon hizmetleri gibi.

Ayrıca, bazı sigorta şirketleri, müşterilerine ek teminatlar da sunmaktadır. Örneğin, bazı sigorta şirketleri, sigortalıların diş sağlığı, göz sağlığı, koruyucu tıbbi bakım gibi hizmetler için ek teminatlar almasına izin verir. Ek teminatlar, sigortalıların ihtiyaçlarına bağlı olarak değişebilir. Sağlık sigortası poliçeleri, sigortalılar için finansal koruma sağlar. Sağlık sigortası, beklenmedik tıbbi harcamaların yükünü hafifletir ve sigortalıların sağlık hizmetlerine daha kolay erişmelerini sağlar.

Ancak, poliçelerin detayları ve kapsamı şirketten şirkete değişebilir, bu nedenle sağlık sigortası satın almadan önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmanız önerilir.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button