Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmesi Kapsamı

ÖLÜNCEYE KADAR BAKIM SÖZLEŞMESİ

Karşılıklı bir sözleşme olan ölünceye kadar bakım sözleşmesi, mal veya hizmet karşılığında bakım borçlusunun bakım alacaklısına vefat edene dek bakacağını taahhüt eden sözleşme türüdür.

4721 Sayılı Medeni Kanunu’nun 527. maddesine göre, miras bırakan yapacağı bir miras sözleşmesi ile belirli bir malını veya mirasın tamamını sözleşme yaptığı 3. Kişiye devredebilir.

Buna göre ölünceye kadar bakım sözleşmesinin geçerliliği ise resmi olarak düzenlenmiş vasiyetin varlığına bağlıdır.

Sözleşme Tarafları

Ölünceye kadar bakım sözleşmesi bakımı taahhüt eden taraf ile bakım alan taraftan oluşur. Bakımı verecek olan taraf, sözleşme doğrultusunda taahhüt ettiği hizmeti bakacağı bireyin vefatına dek sunmaktadır. Bakım sunan taraf sözleşme doğrultusunda bireyin tüm hizmetlerini karşılayarak ölünceye dek bakımını üstlenmektedir. Bakımı alacak taraf ise, alacağa hizmete karşılık mirasını ya da parayı taahhüt eden taraftır. Mirasın tamamını verebileceği gibi belli kısmını da taahhüt edebilir.

Sözleşme Niteliği

Hem bakım vaat eden hem de bakım alacak tarafı borç kapsamına alan ölünceye kadar bakım sözleşmesi, Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde düzenlenir.

Devletin tanıdığı bakım kurumu tarafından yetkili makamların belirlediği şartlara uyularak hazırlanan ölünceye kadar bakım sözleşmesinin geçerlilik kazanabilmesi için TBK’nın 612.maddesine göre yazılı şekil düzenlenmesi gerekir.

Sözleşme İptali

Ölünceye kadar bakım sözleşmesinin iptali, ancak taraflardan birinin taahhüdünü yerine getirmemesi halinde söz konusu olabilir. Buna göre bakım sunan taraf alacağını tahsil edememesi halinde iptal davası açabilirken bakım alacaklısı ise bakım verenin taahhüt ettiği hizmetleri sunmaması halinde sözleşmeden caymak için hukuki sürece başvurabilir. TBK’nın 615.maddesine göre alacaklıların iptal davası açma hakları bulunmaktadır.

Bu konuda daha fazla bilgi almak için büromuzun alanında deneyimli avukatlarından danışmanlık hizmeti sağlayabilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button